13 paź, 2011

NPN odławia norki amerykańskie

Zamieszczony przez: admin w: MIASTO I GMINA

Na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego trwa odłów norek amerykańskich w ramach projektu “Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu Parkach Narodowych – Odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków” (LIFE09 NAT/PL/000263 – Polskie Ostoje Ptaków). Poniżej zamieszczamy komunikat dyrekcji NPN dotyczący tego działania.

Głównym celem projektu na terenie NPN jest ograniczenie wpływu norki amerykańskiej Neovison vison – inwazyjnego gatunku, introdukowanego w Europie. Ekspansja norki w Europie jest częściowo wynikiem świadomej introdukcji tego gatunku przez człowieka w połowie XX w., a częściowo wynikiem osiedlania się w środowisku osobników zbiegłych z ferm hodowlanych. W Polsce intensywna hodowla norek amerykańskich rozpoczęła się w latach 50-tych XX w., ale dopiero na początku lat 80-tych nastąpił wzrost liczby obserwacji wolno żyjących norek, szczególnie w Polsce północno-wschodniej.

Kolonizacja naszego kraju przez norkę amerykańską nadal postępuje, a jej dynamika na niektórych obszarach (Polski południowo-zachodniej) jest bardzo duża, porównywalna do gwałtownej ekspansji norki z początku lat 80-tych. Dramatyczny spadek liczebności niektórych populacji ptaków, ssaków oraz ryb oraz lokalne zmiany w zasięgu ich występowania będące skutkiem drapieżnictwa norki amerykańskiej zostały udokumentowane w wielu miejscach w Europie.

W Polsce wykazano, że norka drastycznie obniżyła sukces lęgowy gęsi gęgawy oraz różnych gatunków mew. Konieczność regulacji liczebności norki amerykańskiej w naszym kraju jest zatem bezsporna ze względu na jej negatywny wpływ na rodzime gatunki ptaków wodnych a problem jest tym bardziej palący, że w ostatnich latach wzrosła w Polsce liczba ferm, na których hodowane są te zwierzęta. Wpływ uciekinierów z ferm na dynamikę liczebności dziko żyjących populacji i rekolonizacji obszarów objętych ochroną jest prawdopodobnie bardzo duży.

Od 20 września bieżącego roku na terenie Parku w okolicach Kurowa i Waniewa rozpoczęto pierwszą fazę projektu.

W ramach tego działania na terenach objętych projektem drapieżniki będą odławiane w pułapki żywo-łowne. Konieczne jest zastosowanie pułapek żywo łownych aby wyeliminować wpływ na populacje rodzimych drapieżników takich jak tchórz czy wydra. W pierwszej fazie projektu, w ciągu roku będą prowadzone dwie serie odłowów, jesienią i wiosną (ze względu na zdecydowanie wyższą łowność norek w półroczu zimowym niż letnim). Odłowy będą prowadzone przez 15 dni w jednej serii odłowów. Odłowy będą przeprowadzane częściej lub przez dłuższy okres w zależności od wyników monitoringu skuteczności redukcji drapieżników.

Wynikiem tego działania będzie obniżenie lub całkowita redukcja liczebności norki na obszarach objętych ochroną. W kolejnych latach obszar objęty działaniem usuwania norki amerykańskiej będzie rozszerzany, czego wynikiem będzie odsunięcie zagrożenie drapieżnictwa na miejscach lęgowych od szczególnie istotnych miejsc w parku.

Spodziewanym efektem prac jest zwiększenie bioróżnorodności ale i liczebności ptaków ssaków oraz ryb na terenie Parku. Skorzystać na tym będą mogli także miłośnicy przyrody  – obserwatorzy ptaków, osoby zwiedzające Park ale tez wędkarze. W związku z tym Dyrekcja Narwiańskiego Parku Narodowego zwraca się z apelem o nie zbliżanie się do tratw z pułapkami  i nie niszczenie ich. Zamontowane pułapki nie nadają się do użytkowania w innym celu niż odłów norek, stanowią własność Skarbu Państwa i objęte są monitoringiem całodobowym. Potencjalne ich niszczenie będzie działalnością na szkodę tak Parku jak i miłośników przyrody oraz wędkarzy oraz będzie rozpatrywane jako niszczenie mienia państwowego ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi.

Narwiański Park Narodowy  www.npn.pl

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "NPN odławia norki amerykańskie"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń