22 paź, 2011

Informacja o VI Sesji Rady Miejskiej VI Kadencji

Zamieszczony przez: admin w: KOMUNIKATY|MIASTO I GMINA

W Remizie OSP w Choroszczy przy  ul. Dominikańska 22 w dniu 28 października 2011 r. o godz. 9.00 odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego  odbędzie się 25 października 2011 r.  godz. 9.00. Posiedzenie Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa rozpocznie się 25 października 2011 r.  godz. 12.30. Tematem obrad Komisji będą sprawy ujęte w porządku obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy.

Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Informacja przedstawiciela Stowarzyszenia N.A.R.E.W. o możliwościach wykorzystania funduszy unijnych przez rolników i osoby mieszkające na obszarach wiejskich.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

6. Interpelacje i wnioski radnych.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

a/ wystąpienie Burmistrza

b/ dyskusja

c/ podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich.

       a/ wystąpienie Burmistrza,

       b/dyskusja,

       c/ podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

a/ wystąpienie Burmistrza

b/ dyskusja

c/ podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

a/ wystąpienie Burmistrza

b/ dyskusja

c/ podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych.

       a/ wystąpienie Burmistrza,

       b/dyskusja,

       c/ podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choroszcz w latach 2007 – 2012.

       a/ wystąpienie Burmistrza,

       b/dyskusja,

       c/ podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania stypendiów najzdolniejszym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Choroszcz.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

15. Przedstawienie informacji Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2010/2011.

16. Przedstawienie informacji Burmistrza Choroszczy i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Choroszczy o przebiegu składania oświadczeń majątkowych w 2011 roku.

17. Zapytania i wolne wnioski.

18. Zakończenie obrad Sesji. 

Urząd Miejski w Choroszczy

Zob. też: Biuletyn Informacji Publicznej: http://um-choroszcz.pbip.pl/

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Informacja o VI Sesji Rady Miejskiej VI Kadencji"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń