14 gru, 2011

Projekt „Twoja szansa = Lepsze Jutro”

Zamieszczony przez: admin w: KOMUNIKATY

Projekt „Twoja szansa = Lepsze Jutro” realizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas realizacji projektu: 01.10.2011r. – 30.09.2013r.

Obszar realizacji projektu: woj. podlaskie.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia 50 osób (21 Kobiet/29 Mężczyzn) spełniających wymogi projektu, zamieszkujących obszar woj.podlaskiego, w szczególności miasta Białystok oraz powiatu białostockiego zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie ich aktywności zawodowej i społecznej na terenie woj. podlaskiego w okresie 24 miesięcy realizacji projektu.

Beneficjenci:

Osoby niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15–64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z póź. zm), m.in. z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie zamieszkujących wyłącznie teren woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

w szczególności zapraszamy:

 • osoby niepełnosprawne – 35 osób (15 kobiet/20 mężczyzn)
 • osoby długotrwale bezrobotne – 15 osób (7 kobiet/8 mężczyzn)

Działania w ramach projektu:

 • warsztaty aktywizujące (80h)
 • szkolenia komputerowe (40h)
 • szkolenia zawodowe do wyboru (150h):

Pracownik administracyjno-biurowy / Asystent księgowy

 • zajęcia reintegracyjne u pracodawcy (1 miesiąc)
 • zatrudnienie subsydiowane (3 miesiące)
 • staż zawodowy (6 miesięcy)

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:

 • małe grupy
 • zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi
 • materiały szkoleniowe
 • warsztaty aktywizujące
 • szkolenia komputerowe
 • szkolenia zawodowe do wyboru
 • certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe
 • zwrot kosztów dojazdów
 • wypłata dodatków szkoleniowych
 • badania lekarskie dopuszczające do pracy

Wybranym beneficjentom zapewnimy:

 • organizację płatnych miesięcznych zajęć reintegracyjnych u pracodawcy
 • organizację 3 miesięcznego płatnego zatrudnienia subsydiowanego
 • organizację płatnych 6 miesięcznych staży zawodowych
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Wszystkie zajęcia w ramach projektu są bezpłatne!!!!

Dokumenty Rekrutacyjne:

1.Karta zgłoszeniowa.pdf

2.Ośw.-kwalifikowalność.pdf

3.Ośw.-przetwarzanie danych osobowych.pdf

Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie.pdf

Informacje i zapisy:

Biuro Projektu:

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1 , 15- 440 Białystok
tel.85 74-89-132
fax.85 74-89-101
www.computerplus.com.pl

email: szkolenia@computerplus.com.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!!!!

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Projekt „Twoja szansa = Lepsze Jutro”"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń