22 mar, 2012

Komunikat

Zamieszczony przez: admin w: KOMUNIKATY|MIASTO I GMINA

BURMISTRZ  CHOROSZCZY

 

OGŁASZA DRUGI PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY   NA   SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

(pierwszy przetarg odbył się w dniu 25.10.2011)

 

położonych w obrębie miasta Choroszcz

o nr geod. 354/11, 356/38, 356/57, 356/58, 356/59, 356/60, 356/61

położonych w obrębie Ruszczany

o nr geod. 437/5, 447/3, 452/3, 461/12

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz. Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), teren drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

– działka o nr geod. 354/11 o pow. 0,1957ha, cena wywoławcza 138 301,00zł (netto). Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany, bezpośrednio przyległy do ulicy Piaskowej (droga powiatowa). Wzdłuż południowo – wschodniej granicy działki biegnie napowietrzna linia elektryczna średniego napięcia. Na nieruchomości znajduje się słup elektryczny (trójnóg) średniego napięcia oraz dwa podziemne kable telefoniczne.

– działka o nr geod. 356/38 o pow. 0,1603ha, cena wywoławcza 90 682,00zł (netto). Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany. Wzdłuż południowo – wschodniej granicy działki biegnie napowietrzna linia elektryczna średniego napięcia oraz przecięta w poprzek z południowego wschodu na północny zachód napowietrzną linią elektryczną niskiego napięcia. Położona jest w obniżonym terenie częściowo zakrzaczona, na której znajdują się dwa słupy średniego i niskiego napięcia.

– działka o nr geod. 356/57  o pow.0,1044ha, cena wywoławcza 76 410,00zł (netto). Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany.

– działka o nr geod. 356/58  o pow.0,1050ha, cena wywoławcza 61 016,00zł (netto). Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany. Położona w obniżonym terenie.

– działka o nr geod. 356/59  o pow.0,1055ha, cena wywoławcza 61 306,00zł (netto). Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany. Położona w obniżonym terenie.

– działka o nr geod. 356/60  o pow.0,1061ha, cena wywoławcza 61 655,00zł (netto). Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany. Położona w obniżonym terenie.

– działka o nr geod. 356/61  o pow.0,1230ha, cena wywoławcza 69 581,00zł (netto). Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany. Z południowego wschodu na północny zachód przecięta jest linią niskiego napięcia. Położona w obniżonym terenie.

Nieruchomości niezabudowane, grunt niezagospodarowany, położone w obrębie Ruszczany. Nieruchomości o nr geod. 437/5, 447/3, 452/3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki.

Nieruchomość o nr geod. 461/12 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest – w około 50% pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki; – w około 49% pod tereny lasów ochronnych miasta Białegostoku; – w około 1% pod rezerwę terenu na poszerzenie istniejącej drogi gminnej jedno jezdniowej do parametrów g „D” 10/5,0.

Nieruchomości zlokalizowane są w granicach obszaru „Natura 2000”.

– działka o nr geod. 437/5 o pow. 0,1690ha, cena wywoławcza 70 493,00zł (netto). Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany. Działka o kształcie lekko wydłużonym, zbliżonym do trapezu. Jest ona częściowo zakrzaczona i fragmentarycznie zadrzewiona.

–   działka o nr geod. 447/3 o pow. 0,2208ha, cena wywoławcza 92 100,00zł (netto). Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany. Działka o kształcie lekko wydłużonym, zbliżonym do trapezu. Jest ona częściowo zakrzaczona i fragmentarycznie porośnięta kilkuletnimi brzozami i sosnami.

– działka o nr geod. 452/3 o pow. 0,47ha, cena wywoławcza 172 979,00zł (netto). Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany. Działka o kształcie zwartym, zbliżonym do trapezu. Jest ona częściowo zakrzaczona i fragmentarycznie porośnięta olszyną.

– działka o nr geod. 461/12 o pow. 0,17ha, cena wywoławcza 31 661,00zł (netto). Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany. Działka o kształcie lekko wydłużonym, zbliżonym do trapezu i porośnięta jest kilkudziesięcioletnim lasem sosnowym. Jest ona częściowo zakrzaczona i fragmentarycznie zadrzewiona.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 24.04.2012roku  o godz.  1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna).

Wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu do dnia 17.04.2012r. na konto Urzędu Miejskiego nr 81114017750000253687001002.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Cena za zbycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu
21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszt umowy oraz koszty ewentualnego wyznaczenia nieruchomości w terenie ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (pokój nr 8 i 9, tel. 713-22-13, 713-22-05).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 , poz. 2108 ).

 

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Komunikat"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń