06 gru, 2012

Informacja ws. zmiany w gospodarce odpadami

Zamieszczony przez: admin w: KOMUNIKATY|MIASTO I GMINA

Urząd Miejski w Choroszczy pragnie poinformować, iż 30 listopada 2012 roku w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 Poz. 391) Rada Miejska w Choroszczy uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminie Choroszcz.

Nowelizacja wyżej wspomnianej ustawy pociąga za sobą liczne zmiany i konieczność uchwalenia wielu nowych aktów prawa miejscowego. Do końca 2012 roku gminy zostały zobowiązane także do podjęcia następujących uchwał:

1)    uchwała określająca szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę,

2)    uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia niższej stawki opłaty w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny,

3)    uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4)    uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji oraz terminu składania pierwszej deklaracji.

 

Wszystkie zmiany i obowiązki wynikające z nowelizacji przedmiotowej ustawy będą obowiązywać mieszkańców gminy Choroszcz od 2013 roku.

Poniżej przedstawiamy harmonogram wejścia w życie wspomnianych zmian i obowiązków:

1) Do 30 czerwca 2013 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni doprowadzić do skutecznego rozwiązania umów zawartych z przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne. Obowiązek ten nie dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych np. siedziba firmy, szkoła lub sklep.
2) Przed 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych będą zobowiązani do wypełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokładny termin składania tej deklaracji zostanie podany do wiadomości po podjęciu wyżej wymienionych uchwał.
3) Od 1 lipca 2013 roku gmina przejmie obowiązki odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, czyli min. budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych w tym spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Od tego dnia gmina zacznie naliczać opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy Choroszcz można znaleźć:

w zakładce “Gospodarka odpadami” na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Choroszczy

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy

UM

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Informacja ws. zmiany w gospodarce odpadami"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń