29 gru, 2012

Radni przyjęli pakiet uchwał ws. gospodarki odpadami

Zamieszczony przez: admin w: KRAJ|MIASTO I GMINA

Ile zapłacisz miesięcznie za odbiór śmieci od lipca 2013 r.? – pierwszy pełny raport tylko w “Gazecie w Choroszczy”! Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) podpisana przez Prezydenta RP 15 lipca 2011 i obowiązująca od 1 stycznia 2012 – nazywana potocznie “rewolucją śmieciowa” – wymusza na samorządach zmianę miejscowego prawa gospodarowania odpadami. Od 1 lipca 2013 r. gminy staną się właścicielami odpadów komunalnych i będą koordynować na swoim terenie ich zbiórkę – wszystko w celu wypełnienia do końca 2014 roku dyrektyw Parlamentu Europejskiego określających m.in., że przynajmniej połowa odbieranych odpadów ma być poddana recyklingowi (obecnie ten poziom w Polsce szacowany jest na kilkanaście procent). Niestety ten piękny cel wiąże się ze zmianą całego dotychczasowego systemu odbioru odpadów i ze zwiększeniem opłat, jakie poniosą mieszkańcy. Na XIV sesji Rada Miejskiej VI kadencji gminy Choroszcz przyjęła cztery uchwały, które wraz z uchwalonym wcześniej Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz tworzą pełny pakiet określającego sposób i częstotliwość odbioru śmieci oraz opłaty z tym związane.

Podane do konsultacji projekty uchwał:

1) ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w za uiszczoną opłatę

2) ws. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki takiej opłaty oraz ustalenia niższej stawki opłaty w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny

3) ws. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji

4) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wzbudziły wiele kontrowersji. Do Urzędu Miejskiego wątpliwości związane z funkcjonowaniem nowego systemu i wysokością opłat zgłosiła m.in. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Choroszczy oraz komitet właścicieli domów jednorodzinnych z terenu gminy, pod którego protestem przeciwko zaproponowanym w projekcie cenom podpisało się aż ok. 270 osób z Choroszczy, Krupnik, Porosłów, Klepacz i Ruszczan.

Przypomnijmy, że w projekcie podstawowe wynosiły: 

1) od małego  (tj. 1-2 osobowego) gospodarstwa domowego – w budynkach jednorodzinnych (tzn. takich, w których wg prawa budowlanego mogą mieszkać maks. dwie rodziny) 40 zł w przypadku braku selektywnej zbiórki, 20 zł w przypadku selektywnego zbierania odpadów, a w budynkach wielorodzinnych po uwzględnieniu 20% zniżki – odpowiednio 32 zł (nieselektywna zbiórka) i 16 zł (zbiórka selektywna)

2) od średniego (tj. 3-5 osobowego) gospodarstwa domowego – w budynkach jednorodzinnych: 70 zł (nieselektywna zbiórka) i 35 zł (zbiórka selektywna), a w budynkach wielorodzinnych: 56 zł (nieselektywna zbiórka) i 28 zł (zbiórka selektywna)

3) od dużego (tj. od sześcioosobowego) gospodarstwa domowego – w budynkach jednorodzinnych: 100 zł (nieselektywna zbiórka) i 50 zł (zbiórka selektywna), a w budynkach wielorodzinnych: 80 zł (nieselektywna zbiórka) i 40 zł (zbiórka selektywna).

Po długich i wyczerpujących zagadnienie (przynajmniej teoretycznie) obradach z udziałem licznych obywatelek i obywateli zainteresowanych zmianami prawa miejscowego Rada Miejska przyjęła  jednogłośnie przy dwóch nieobecnych radnych do pierwszej z ww. uchwał trzy poprawki. Projekt pierwszej poprawki – podnoszącej z 50% do 60% zniżkę za selektywną zbiórkę – został zaaprobowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego. Projekt drugiej – zmieniającej definicję gospodarstwa małego i wprowadzającej definicję jednoosobowego gospodarstwa mikro – został zgłoszony przez Komisję Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego, w toku obrad przyjęto dla tego typu gospodarstw stawkę bazową (tj. za nieselektywną zbiórkę) w wysokości 25 zł. Trzecią poprawkę – obniżającą stawki bazowe dla gospodarstw małych, średnich i dużych o 10% zgłosił Grzegorz Wacław Gereluk.

Podsumujmy: po wejściu w życie wspomnianych uchwał poprzez sołtysów i rady osiedli do właścicieli i zarządców nieruchomości trafią deklaracje, które należy do 1 marca 2013 roku złożyć w Urzędzie Miejskim. Od 1 lipca ruszy system zbiórki odpadów z mieszkań i domów koordynowany przez gminę. Opłaty za usługę będzie trzeba uiszczać kwartalnie w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na wskazane przez magistrat konto do 20 sierpnia (za III kwartał), do 20 listopada (za IV kw.), do 20 lutego (za I kw.) i do 20 maja (za II kw.).

Miesięczne opłaty wyniosą:

1) od mikro (jednoosobowego) gospodarstwa domowego – w budynkach jednorodzinnych 25 zł w przypadku braku selektywnej zbiórki, 10 zł w przypadku selektywnego zbierania odpadów, a w budynkach wielorodzinnych po uwzględnieniu 20% zniżki – odpowiednio 20 zł (nieselektywna zbiórka) i 8 zł (zbiórka selektywna)

2) od małego  (tj. dwuosobowego) gospodarstwa domowego – w budynkach jednorodzinnych (tzn. takich, w których wg prawa budowlanego mogą mieszkać maks. dwie rodziny) 36 zł w przypadku braku selektywnej zbiórki, 14,4 zł w przypadku selektywnego zbierania odpadów, a w budynkach wielorodzinnych po uwzględnieniu 20% zniżki – odpowiednio 28,8 zł (nieselektywna zbiórka) i 11,52 zł (zbiórka selektywna)

3) od średniego (tj. 3-5 osobowego) gospodarstwa domowego – w budynkach jednorodzinnych: 63 zł (nieselektywna zbiórka) i 25,2 zł (zbiórka selektywna), a w budynkach wielorodzinnych: 50,4 zł (nieselektywna zbiórka) i 20,16 zł (zbiórka selektywna)

4) od dużego (tj. od sześcioosobowego) gospodarstwa domowego – w budynkach jednorodzinnych: 90 zł (nieselektywna zbiórka) i 36 zł (zbiórka selektywna), a w budynkach wielorodzinnych: 72 zł (nieselektywna zbiórka) i 28,8 zł (zbiórka selektywna).

Pełne teksty uchwał będą wkrótce dostępne na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego choroszcz.pl.

Tekst, wyliczenia i oprac.: Wojciech Jan Cymbalisty

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Radni przyjęli pakiet uchwał ws. gospodarki odpadami"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń