14 mar, 2013

Kiedy świadczenie KRUS może zostać zawieszone?

Zamieszczony przez: admin w: KRONIKA WIEJSKA

KRUS_logoOd 2008 r. jestem uprawniony do renty rolniczej stałej. KRUS wypłacał mi część składkową i połowę części uzupełniającej renty rolniczej. Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 5 ha przeliczeniowych z małżonką, która podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Od dnia 01.10.2012 r. żona podjęła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, o czym powiadomiła KRUS w grudniu 2012 r. W styczniu otrzymałem decyzję z KRUS o zawieszeniu w całości wypłaty części uzupełniającej od dnia 01.01.2013 r. oraz decyzję o żądaniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za okres od 01.10.2012 r. do 31.12. 2012 r. Czy postępowanie KRUS jest prawidłowe?

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 291, z późn. zm.) wypłata części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej ulega zawieszeniu, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą. W myśl ww. ustawy wypłata części uzupełniającej ulegała zawieszeniu w połowie, jeżeli emeryt lub rencista prowadził działalność rolniczą z małżonkiem, który nie miał ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie spełniał warunków do uzyskania emerytury rolniczej albo renty rolniczej  z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli małżonek ten podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy.            

Ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy nie podlega osoba, która podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W związku z powyższym od dnia podjęcia przez małżonkę zatrudnienia,  ustał obowiązek podlegania ubezpieczeniu  społecznemu z mocy ustawy. Zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), wypłatę  świadczenia wstrzymuje się, jeżeli powstaną okoliczności uzasadniające zawieszenie.

W decyzji przyznającej prawo do renty rolniczej znajdowała się informacja o obowiązku zgłaszania w ciągu 14 dni okoliczności mających wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie wysokości świadczenia. Obowiązek ten wynika z art. 37 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Stanowi on:

– rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu w jego gospodarstwie rolnym oraz informować Kasę o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności;

– osoba pobierająca świadczenie z ubezpieczenia jest obowiązana, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać Kasie okoliczności mające wpływ na wysokość i prawo pobierania tych świadczeń.

 

Postępowanie KRUS jest prawidłowe, ponieważ w związku z ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników małżonki, prawo do wypłaty połowy części uzupełniającej nie przysługiwało. Zatem wypłacona za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. część uzupełniająca renty rolniczej jest świadczeniem nienależnym.

 

Nadmieniam, że zgodnie z wprowadzonymi od 1 stycznia 2013 r. zmianami do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, renciści lub emeryci w pełnym wieku emerytalnym, którzy prowadzą działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, mają prawo do wypłaty pełnej części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej.

 

                                                                                              Maria Frejda

Kierownik Wydziału Świadczeń

                                                                                              w OR KRUS w Białymstoku

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Kiedy świadczenie KRUS może zostać zawieszone?"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń