09 kw., 2013

Gospodarka odpadami od 1 lipca – zaktualizowany przewodnik

Zamieszczony przez: admin w: KOMUNIKATY|MIASTO I GMINA

recykling śmieci śmieciowa rewolucjaWażne informacje dla mieszkańców gminy Choroszcz:

 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Choroszcz, (także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Choroszczy DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (druk dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego, stronie BIP oraz w Urzędzie Miejskim w Choroszczy).
 2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych wpisanych w pierwszej deklaracji, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację (korektę) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Jeżeli deklarację wypełniasz na własnym komputerze – wydrukuj ją obustronnie na jednej kartce A4.
 3. Gmina Choroszcz nie będzie prowadzić odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, w tym takich, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Właściciele takich nieruchomości nie muszą rozwiązywać umowy z dotychczasową firmą wywożącą odpady, a jeżeli takiej nie posiadają powinni ją podpisać. Urząd Miejski jednocześnie przypomina, iż według obowiązującego prawa niedopuszczalne jest mieszanie odpadów z gospodarstwa domowego, z odpadami pochodzącymi z działalności gospodarczej.
 4. Jako właściciel nieruchomości zamieszkałej, upewnij się, że do końca czerwca 2013 r. umowa z dotychczasową firmą odbierającą odpady komunalne z Twojej nieruchomości ulegnie rozwiązaniu. Sprawdź jaki okres wypowiedzenia umowy obowiązuje w Twoim przypadku, przeważnie jest to 1 lub 3 miesiące.
 5. Właściciel nieruchomości zamieszkałej nie ma obowiązku dokonywania zakupu żadnych pojemników na odpady. Gmina Choroszcz zobowiązała się do wyposażenia wszystkich nieruchomości zamieszkałych w niezbędne pojemniki do gromadzenia odpadów.
  1. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, otrzymają:

a)      pojemniki do prowadzenia selektywnej zbiórki:

 • na odpady zielone (biodegradowalne czyli trawę, liście, odpady kuchenne, ogrodowe itp.), o pojemności minimum 60 litrów w kolorze brązowym,
 • na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (kartony po żywności płynnej) oraz suchy papier i makulaturę, o pojemności minimum 110 litrów w kolorze żółtym,
 • na szkło, o pojemności minimum 60 litrów w kolorze zielonym,
 • na zimny popiół, o pojemności minimum 110 litrów.

b)      pojemniki do gromadzenia odpadów pozostałych (nie nadających się do segregowania) o pojemności dostosowanej do wielkości gospodarstwa (liczby osób jaką zadeklarowali), ale nie mniejszej niż 110 litrów.

 1. Właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarowali prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, otrzymają pojemniki do gromadzenia odpadów o pojemności dostosowanej do wielkości gospodarstwa (liczby osób jaką zadeklarowali), ale nie mniejsze niż 110 litrowe.

Uwaga 1, w zabudowie jednorodzinnej, do selektywnej zbiórki odpadów będą mogły być stosowane worki w kolorach i pojemnościach określonych jak wyżej.

Uwaga 2, w przypadku gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej stwierdzi, iż rodzaj, pojemność lub ilość dostarczonych pojemników będzie nieodpowiednia, powinien zgłosić ten fakt do Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

 

 

PAMIĘTAJ ABY PRZED WYRZUCENIEM ZGNIATAĆ OPAKOWANIA I NIE TŁUC SZKŁA

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJE:

PAPIER I TEKTURĘ, TWORZYWA SZTUCZNE I ODPADY WIELOMATERIAŁOWE, SZKŁO, ODPADY ZIELONE (BIODEGRADOWALNE), POPIÓŁ ORAZ ODPADY WIELKOGABARYTOWE – te grupy odpadów oraz odpady zmieszane będą odbierane z nieruchomości.

METALE, BATERIE I AKUMULATORY, CHEMIKALIA I ICH OPAKOWANIA, ELEKTROŚMIECI, PRZETERMINOWANE LEKI, OPONY ORAZ ODPADY BUDOWLANE DO 50 kg/miesiąc  – te grupy odpadów należy dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
Do PSZOK-u mogą być również przekazywane w każdej ilości odpady ww. odbierane z nieruchomości.

Wymienione wyżej odpady nie mogą znajdować się w pojemniku na odpady zmieszane w ilościach większych niż:

– w przypadku odpadów zielonych – 1 kg,

– w przypadku papieru i tektury – 0,1 kg,

– w przypadku tworzyw sztucznych – 0,1 kg,

– w przypadku opakowań wielomateriałowych – 0,1 kg,

– w przypadku metali oraz opakowań metalowych – 0,5 kg,

– w przypadku odpadów budowlanych – 2 kg,

– pozostałe odpady tzn. baterie i akumulatory, chemikalia i ich opakowania, elektrośmieci, przeterminowane leki oraz opony – 0 kg.

W przypadku zabudowy wielorodzinnej, powyższe ilości zwiększa się dwukrotnie.

 

 

MIESIĘCZNE STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2013 ROKU

    SPOSÓB             GROMADZENIA I                                       ZABUDOWA  

RODZAJ

GOSPODARSTWA

ZABUDOWA

JEDNORODZINNA

ZABUDOWA

WIELORODZINNA

BRAK SEGREGACJI

SEGREGACJA

BRAK SEGREGACJI

SEGREGACJA

MIKRO

(1 osoba)

25,00 zł

10,00 zł

20,00 zł

8,00 zł

MAŁE

(2 osoby)

36,00 zł

14,40 zł

28,80 zł

11,52 zł

ŚREDNIE

(od 3 do 5 osób)

63,00 zł

25,20 zł

50,40 zł

20,16 zł

DUŻE

(6 osób i więcej)

90,00 zł

36,00 zł

72,00 zł

28,80 zł

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA UISZCZONĄ OPŁATĘ

RODZAJ ODPADÓW

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

ZABUDOWA WIELORODZINNA

ZMIESZANE

1 RAZ W MIESIĄCU

1 RAZ W TYGODNIU

SELEKTYWNE*

1 RAZ W MIESIĄCU

1 RAZ W TYGODNIU

WIELKOGABARYTOWE

2 RAZY W ROKU

1 RAZ W MIESIĄCU

NORMA POJEMNIKA

MINIMUM 20 LITRÓW NA OSOBĘ

MINIMUM 7 LITRÓW NA OSOBĘ

POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE MUSI MIEĆ POJEMNOŚĆ MINIMUM 110 LITRÓW

*SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJE: PAPIER I TEKTURĘ, TWORZYWA SZTUCZNE I ODPADY WIELOMATERIAŁOWE, SZKŁO, ODPADY ZIELONE (BIODEGRADOWALNE), POPIÓŁ ORAZ ODPADY WIELKOGABARYTOWE

METALE, BATERIE I AKUMULATORY, CHEMIKALIA I ICH OPAKOWANIA, ELEKTROŚMIECI, PRZETERMINOWANE LEKI, OPONY ORAZ ODPADY BUDOWLANE DO 50 kg/miesiąc NALEŻY PRZEKAZYWAĆ DO PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

UM

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Gospodarka odpadami od 1 lipca – zaktualizowany przewodnik"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń