18 kwiecień, 2013

“Rewolucji śmieciowej” ciąg dalszy – przetarg i jego warunki

Zamieszczony przez: admin w: MIASTO I GMINA

recykling śmieci śmieciowa rewolucjaW środę 17 kwietnia został ogłoszony przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Choroszcz. Przetarg ma wyłonić usługodawcę na II połowę 2013 roku i na cały 2014 rok. Zainteresowane podmioty gospodarcze mogą składać oferty do Urzędu Miejskiego do wtorku 28 maja 2013 r. do 12:30. Oprócz warunków określonych w pakiecie uchwał przyjętych w 2012 i 2013 w przetargu znajdują się liczne mechanizmy, które – jak zapewnia choroszczański magistrat – mają pomóc w prawidłowym działaniu systemu.

Przedsiębiorstwo, które wygra przetarg oprócz  terminowej realizacji usług objętych niniejszą umową będzie zobowiązane m.in. do uprzątania terenu wokół odbieranych pojemników z odpadami komunalnymi czy ponoszenia kosztów związanych z usunięciem rozerwanych worków jak również uporządkowania terenu. Odpady mają być ewidencjonowane, a w przypadku zaistnienia wydarzeń wpływających na prawidłowe wykonywani usługi firma ma obowiązek powiadomić o tym Urząd Miejski. Podobnie przedsiębiorstwo ma postąpić, gdyby jego pracownicy zauważyli, że są zamieszkałe nieruchomości nie ujęte w bazie danych, na których powstają odpady komunalne.

Zwycięzca przetargu ma osiągnąć poziom recyklingu papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła rzędu 13% w roku 2013 oraz 15% w roku 2014. Odpady inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w roku 2013 mają być przygotowane do ponownego użycia na poziomie 38% a w roku 2014 40%. Jednym z trudniejszych kryteriów jest wymóg ograniczenia do poziomu 48% masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w latach 2013 – 2014 w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

Zostały również przewidziane m. in. kary umowne w następujących przypadkach i w następującej wysokości:

1) za odbieranie odpadów komunalnych w terminie innym niż ustalonym w harmonogramie w wysokości 2000 zł za każdy dzień zwłoki,

2) za pominięcie nieruchomości w odbiorze w wysokości 200 zł za każdą pominiętą nieruchomość,

3) za każdy przypadek nieuprzątnięcia odpadów z miejsc ich gromadzenia, które nie zostały umieszczone w pojemnikach w wyniku ich przepełnienia w wysokości 200 zł,

4) za niedopełnienie obowiązku obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 5000 zł za każdy przypadek braku obsługi w dniu przewidzianym w harmonogramie,

5) za pozostawienie odpadów w PSZOK po zakończonym odbiorze w wysokości 2000 zł za każdy dzień zwłoki,

6) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu projektu harmonogramu w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

7) za niedostarczenie właścicielom nieruchomości informacji o odpadach przyporządkowanych do poszczególnych frakcji oraz informacji, których odpadów w nich gromadzić nie wolno w wysokości 5000 zł; za równoznaczne z niedostarczeniem informacji uważa się sytuację, w której spośród 50 wybranych przez Zamawiającego właścicieli nieruchomości więcej niż 25 osób oświadczyło, iż takich informacji od Wykonawcy nie otrzymało,

8) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez jedną ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 15 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie,

9) za nieosiągnięcie lub przekroczenie wymaganych poziomów wymienionych wyżej. 

Pełną informację o przetargu można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy um-choroszcz.pbip.pl w zakładce “Przetargi”. 

 

Czy warunki, jakie zaproponowała gmina, pozwolą na sprawne funkcjonowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych czy też wystraszą potencjalnych usługodawców? Dziś trudno o tym wyrokować. Najlepszą weryfikację przyniesie rozstrzygnięcie przetargu i uruchomienie systemu, a na to musimy jeszcze trochę poczekać.

WJC

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "“Rewolucji śmieciowej” ciąg dalszy – przetarg i jego warunki"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń