13 Maj, 2013

XVII Sesja Rady Miejskiej VI Kadencji – już 17 maja 2013

Zamieszczony przez: admin w: MIASTO I GMINA

UM ChoroszczSesja Rady Miejskiej rozpocznie się w Remizie OSP w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 22 w piątek 17 maja 2013 r. o godz. 9.00. Sesję poprzedzą: posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego – 15 maja 2013 r. godz. 9.00 oraz posiedzenie Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa — 15 maja 2013 r. godz. 13.00. Radni rozpatrzą m.in. sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok czy projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ustalą zasady i tryb konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic gminy. Poniżej zamieszczamy zaproponowany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej porządek obrad. Z projektami uchwał można się zapoznać na łamach gminnego Biuletynu Informacji Publicznej.

 Red.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza Choroszczy z. działalności międzysesyjnej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i wnioski radnych.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy w tym:

a) zapoznanie się z:

– sprawozdaniem finansowym za 2012 rok,

– sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,

– informacją o stanie mienia gminy,

– opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,

– stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

b) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

c) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy za 2012 rok.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

a/ wystąpienie Burmistrza

b/ dyskusja

e/ podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Białostockiemu pomocy finansowej.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Choroszcz w przedmiocie zmiany granic gminy Choroszcz.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/dyskusja.

c/ podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/ dyskusja.

c/ podjęcie uchwał.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami należącymi do zasobu gminy Choroszcz.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

12. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

13. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy z realizacji zadań przez kluby sportowe.

14. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza o realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

15. Przedstawienie sprawozdania Kierownika M-G OPS w Choroszczy z działalności za rok 2012.

16. Przedstawienie sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego w Choroszczy z działalności za rok 2012.

17. Przedstawienie informacji Kierownika M-G OPS w Choroszczy z oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Choroszcz.

18. Przedstawienie sprawozdań Komisji Rady z działalności w roku 2012:

– Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

– Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego

– Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

19. Zapytania i wolne wnioski.

20. Zakończenie obrad Sesji.

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "XVII Sesja Rady Miejskiej VI Kadencji – już 17 maja 2013"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń