02 sierpień, 2013

Komentarz

Zamieszczony przez: admin w: MIASTO I GMINA

recykling śmieci śmieciowa rewolucjaPo lekturze artykułu Roberta Wardzińskiego pt. „Czy opłaty za odpady w gminie Choroszcz zostaną obniżone?” zastanawiałem się, czy warto to komentować. Doszedłem jednak do wniosku, że pomimo, iż niektóre wątki na komentarz nie zasługują, to pewnych spraw przemilczeć nie można.

W czerwcu tego roku, niektóre firmy wywozowe operujące na terenie naszej gminy nie wywiązały się z umów zawartych z mieszkańcami i przed upływem terminu umownego odebrały pojemniki na odpady od swoich kontrahentów. W tym stanie rzeczy mieszkańcy, których taka sytuacja dotknęła mają prawo do niezadowolenia. Jednakże, odpowiedzialnością za tę sytuację, nie może być obciążana Gmina, bo nie Gmina Choroszcz była stroną tych umów. Roszczenia mieszkańców mogły być kierowane wyłącznie do poszczególnych firm, bo tylko wtedy, roszczenia te, mogłyby okazać się skuteczne. Nasze interwencje nie miały podstaw prawnych i nie mogły odnieść pozytywnych skutków.

Pragnę zapewnić, że okres przed wejściem w życie nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami został przez Urząd Miejski w Choroszczy dobrze wykorzystany. Przygotowano projekty niezbędnych uchwał, poddano je konsultacjom społecznym i doprowadzono do przyjęcia ich w wymaganym prawem terminie. Stało się tak, pomimo że kilku radnych aktywnie usiłowało temu przeszkodzić.

Nie zaniedbaliśmy żadnego elementu i rzetelnie przygotowaliśmy przetarg, co umożliwiło szybkie wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy. Dzięki przyjęciu przez odpowiedzialną część Rady Miejskiej właściwych rozwiązań systemowych i dobrych zasad segregacji odpadów, startujące w przetargu firmy mogły zaproponować niskie kwoty ofertowe, co z kolei przełoży się na niższe stawki opłat dla mieszkańców. Jak duże będą obniżki zależeć będzie od tego ile kosztować będą potencjalne dodatkowe odbiory odpadów. Negocjacje trwają.

Część przyjętych rozwiązań nie odpowiada niektórym naszym mieszkańcom, ale muszą oni pamiętać, że przyjęte rozwiązania musiały być dostosowane do wszystkich i uwzględniać różne, często sprzeczne interesy. Wydaje się, że nam się to udało.

W przypadku miejscowości, których mieszkańcy pozostaną przy odbiorze 1 raz w miesiącu, obniżki opłaty będą duże. Może to być nawet 30 %, ale w przypadku zwiększenia częstotliwości, takich możliwości nie będzie. Należy pamiętać, że zwiększenie częstotliwości musi pociągnąć za sobą wzrost kosztów. Jednocześnie, zmiana stawek, to zgodnie z dzisiejszym stanem prawnym, konieczność ponownego składania deklaracji. Niedopuszczalne jest, aby czynność ta musiała być dokonywana wielokrotnie. Z powyższych powodów operacji tej nie można przeprowadzać pochopnie, nie znając precyzyjnych wyliczeń i rzeczywistych kosztów.

Radnym z Klubu Ponad Podziałami powyższe okoliczności nie przeszkadzały, aby doprowadzić do zwołania sesji nadzwyczajnej, na której był głosowany ich populistyczny wniosek o obniżenie stawek aż o ok. 50%. Każdy chciałby płacić mniej, jest to naturalne, ale radni, którzy ślubowali działać dla dobra naszej Gminy, nie powinni usiłować wpędzać Gminy Choroszcz w tarapaty. Chyba, że chcą działać w myśl zasady „im gorzej, tym lepiej”.

Mamy jeszcze pewne trudności z Firmą ASTWA, ale poprawę sytuacji widać z dnia na dzień.

Dziwić może tylko postawa autora artykułu, który znając od podszewki trudności, z jakimi boryka się spółka Lech w Białymstoku, nie rozumie tych samych trudności na terenie gm. Choroszcz. Jako członek zarządu Powiatu Białostockiego nie dostrzega stanu dróg powiatowych w gminie. Nie zauważa powykręcanych studzienek na ulicach Dominikańskiej, Mickiewicza, czy Branickiego, a usiłuje podważyć sens, wprowadzonej przez swoich kolegów partyjnych, ustawy o gospodarce odpadami.        

Na zakończenie, należałoby też wyjaśnić czy Pan Robert Wardziński pisze w imieniu swoim, czy też mieszkańców? Jeżeli w imieniu mieszkańców, to ilu, 2, 5, czy wszystkich. Już raz określone osoby, przez parę lat zasłaniały się mieszkańcami w kontekście przyłączenia miejscowości Porosły, Porosły-Kolonia, Krupniki i Łyski do Białegostoku. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych okazało się, że aż 75% z nich nie chce o tym słyszeć! I co? I głupio!  

 

                                                                                     Mirosław Zalewski

                                                                          Zastępca Burmistrza Choroszczy

Sprostowanie do artykułu (kliknij, aby przeczytać) 

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Komentarz"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń