10 Sie, 2013

Zakaz uboju świń na własny użytek

Zamieszczony przez: admin w: KRAJ|KRONIKA WIEJSKA

świniaUwaga rolnicy, Wojewoda Podlaski zaostrzył rygor sanitarny – w tym na terenie powiatu białostockiego – w związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Zakazane zostały targi, wystawy, pokazy i konkursy z udziałem świń, wprowadzanie zwłok padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez wcześniejszego zgłoszenia padnięć świń do powiatowego lekarza weterynarii oraz ubój świń na użytek własny. Pełny tekst rozporządzenia zamieszczamy poniżej. Zachęcamy również do zapoznania się z ulotką przygotowaną przez Głównego Lekarza Weterynarii (kliknij, aby otworzyć).

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się , co następuje :

§1. Ustala się obszar zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń obejmujący obszar powiatów: augustowskiego, białostockiego,  bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, sejneński, siemiatyckiego, sokólskiego i suwalskiego oraz miast: Białystok i Suwałki.

§2.Obszar wymieniony w §1 oznacza się w następujący sposób „Obszar zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń”.

§3. Na obszarze wskazanym w §1 zakazuje się:

 1. prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;
 2. wywożenia tusz oraz skór odstrzelonych dzików bez otrzymania potwierdzenia ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń;
 3. wyprowadzenia zwłok padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez wcześniejszego zgłoszenia padnięć świń do powiatowego lekarza weterynarii;
 4. uboju świń na użytek własny, stosownie do § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207, poz.1370).

§4. Na obszarze wskazanym w §1 nakazuje się:

 1. dostarczanie odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami wyłącznie do położonych na obszarze wskazanym w § 1:zbieranie i zagospodarowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym patrochów i narogów, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenie zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1-33) przez przedmiot skupiający lub przetrzymujący odstrzelone dziki;
  1. punktów skupu dziczyzny albo
  2. innych zakładów nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, w których mogą być przechowywane tusze i skóry dzików;
 2. przekazywanie do powiatowego lekarza weterynarii informacji o padłych dzikach;
 3. wyłożenie mat dezynfekcyjnych w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz ich stałe utrzymywanie w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;
 4. trzymanie świń w zamknięciu w pomieszczeniach gospodarskich;
 5. bieżące poddawanie oczyszczaniu i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń;
 6. z zastrzeżeniem § 6, zaopatrywanie wszystkich przemieszczanych świń w świadectwo zdrowia wystawiane przez organ Inspekcji Weterynaryjnej lub upoważnionego przez ten organ urzędowego lekarza weterynarii na podstawie art. 16 lub 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278 ), które zawiera co najmniej:zabezpieczenie pasz przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
  1. nazwę organu wydającego świadectwo,
  2. numer świadectwa,
  3. liczbę świń,
  4. numery indykacyjne świń,
  5. pochodzenie świń,
  6. miejsca przeznaczenia świń,
  7. środek transportu świń i jego numer rejestracyjny,
  8. poświadczenia o spełnianiu wymagań zdrowotnych dotyczących świń ustalonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,
  9. informację o występowaniu choroby Aujeszky`ego w stadzie pochodzenia świń,
  10. datę, pieczęć i podpis właściwego urzędowego lekarza weterynarii;
 7. przechowanie przez powiatowego lekarza weterynarii miejsca przeznaczenia zwierząt przez okres 3 lat kopii świadectw zdrowia, o których mowa w pkt 7;
 8. pobieranie próbek do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń przez powiatowego lekarza weterynarii w przypadku:
  1. zgłoszeń padłych świń przy przekroczeniu odsetka padnięć w stadzie powyżej: prosięta – 20%, warchlaki-10%, tuczniki-5%,
  2. każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do punktu skupu dziczyzny lub zakładów, o których mowa w §4 pkt 1 lit. b,
  3. padłych dzików.

§5. 1. W punktach skupu dziczyzny i zakładach, o których mowa w §4 pkt 1, tusze dzików 
i skóry przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt.

2. Tusze dzików i skóry przechowywane w zakładach, o których mowa w §4 pkt  1 lit. b, mogą być przeznaczone wyłącznie do produkcji mięsa przeznaczonego  na użytek własny.

§6. Świadectwa zdrowia, o których mowa w §4 pkt 7, nie wystawia się w przypadku, gdy jest ono wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky’ego u świń (Dz. U . z 2012 r. poz. 1440 ).

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Cyt. za: Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.3184, rozporządzenie nr 1/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zebr. i oprac. WJC

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Zakaz uboju świń na własny użytek"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń