23 wrz., 2013

XX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy – już 30 IX 2013

Zamieszczony przez: admin w: MIASTO I GMINA

UM ChoroszczW poniedziałek 30 września 2013 od 10:00 w Remizie OSP przy ul. Dominikańskiej 22 w Choroszczy odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej. Radni zdecydują m.in., czy plac przed bramą cmentarną w Choroszczy będzie nosił imię ks. Adama Ostrowskiego. Na obradach poruszona zostanie też kwestia powstania Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Bez wątpienia bardzo oczekiwaną będzie debata i głosowanie nad zmianami w gospodarce odpadami komunalnymi. Projekt zakłada większe niż dotychczas zróżnicowanie stawek. Miejscowości, które do czasu głosownia wyrażą chęć pozostania przy odbiorze raz na miesiąc, będą korzystały z niższych stawek niż te, gdzie będzie obowiązywał odbiór dwukrotny w miesiącu. Jeżeli pakiet uchwał wejdzie w życie, mniej za odbiór odpadów zapłacą też mieszkańcy osiedli i wspólnot w zabudowie wielorodzinnej. Sesję poprzedzą: posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego  –  25 września 2013 r.  godz. 9.00 oraz posiedzenie Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa –  26 września 2013 r.  godz. 9.00. Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Poniżej zamieszczamy proponowany porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej.

Red.


1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.

4. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.

6. Interpelacje i wnioski radnych.

7. Informacja Burmistrza Choroszczy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-wsze półrocze 2013 roku.
a/ wystąpienie Burmistrza
b/ dyskusja

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
a/ wystąpienie Burmistrza
b/ dyskusja
c/ podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy    Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wypowiedzenia Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Białystok zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
a/ wystąpienie Burmistrza
b/ dyskusja
c/ podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych….
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca odbierający nieczystości ciekłych.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placu na terenie m. Choroszcz.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu ZOS w Choroszczy.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

21. Przedstawienie informacji w sprawie diet sołtysów.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja.

22. Przedstawienie informacji Burmistrza Choroszczy i Przewodniczącego Rady o przebiegu składania oświadczeń majątkowych w roku 2013.

23. Zapytania i wolne wnioski.

24. Zakończenie obrad Sesji.

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "XX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy – już 30 IX 2013"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń