28 maj, 2014

Dekada w Unii Europejskiej – cz. 2.

Zamieszczony przez: admin w: GOSPODARKA, FINANSE|KRONIKA WIEJSKA

dekada w UEW czwartek 8 maja 2014 r. rozpoczęliśmy cykl artykułów „Dekada w Unii Europejskiej”, który ma przybliżyć Państwu – mieszkańcom gminy – jak fundusze Unii Europejskiej przyczyniły się do rozwoju gminy Choroszcz i zmiany otoczenia wokół nas. Dziś skupimy się na latach 2005 – 2007, aby usystematyzować sobie chronologicznie pozyskiwane środki unijne i łatwiej móc przytaczać poszczególne działania dokonujące się wokół nas. Wypada zaznaczyć, że inwestycji w latach 2005-2007 nie było dużo, ale jak na warunki polskiej gminy – pozyskane środki były ogromne!

Jeszcze pod koniec 2004 r. podpisano umowę na „Modernizację ulicy Akacjowej w Choroszczy”. Wykonywanie prac przy ul. Akacjowej rozpoczęto jednak już w 2005 r., kiedy warunki atmosferyczne były sprzyjające, a dokumentacja kompletna i spójna. W ramach projektu przebudowano drogę o długości 313mb z kostki polbruk, wybudowano też chodniki i położono kanalizację deszczową z rur PCV. Łączny koszt wyniósł 320 000 zł, z czego 220 633 zł to dotacja z UE, 31 400 zł środki z budżetu państwa, a 67 967 zł to wkład gminy Choroszcz. 

UE_akacjowa

W roku 2005 zapoczątkowano realizację projektu pod nazwą: „Regionalna Izba Tradycji w Kruszewie”, polegającego na remoncie i adaptacji poddasza zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kruszewie oraz wykonaniu instalacji sanitarnej i elektrycznej. Pomysł na utworzenie Regionalnej Izby Tradycji wziął się z wielowymiarowej funkcji budynku – oświatowej, społecznej, kulturalnej. Póki nie rozpoczęto wykonywania założeń projektu, jedynie na parterze i niższej kondygnacji poddasza sale były wykorzystywane, natomiast wyższa część była niezagospodarowana i niszczała. To właśnie tam zorganizowano Regionalną Izbę Tradycji. Prace remontowe i adaptacyjne, polegały na wydzieleniu z poddasza pomieszczenia pod Regionalną Izbę Tradycji za pomocą ścianek działowych, dociepleniu, zapewnieniu właściwej wentylacji i oświetlenia.

Miejsce zostało tak zaplanowane, aby wykorzystać zabytkowe i dekoracyjne elementy konstrukcyjne, które dodatkowo podkreślały jego tradycyjny charakter. Ważnym etapem prac była wymiana starych, zniszczonych, drewnianych schodów, prowadzących na poddasze i wykonanie podłogi. Odnowiono też ściany i sufity. Prace prowadzono zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków i wg jego zaleceń. Operację przeprowadzono ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Inwestycja opiewała na 119 141 zł, w tym 94 160 zł stanowiły środki pomocowe z Unii Europejskiej, zaś 23 705 zł wkład własny gminy.

W pierwszym artykule naszego cyklu omówiliśmy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR). To właśnie dzięki sięgnięciu po raz kolejny, po pieniądze z ZPORR, w 2005 r. rozpoczęliśmy działanie: „Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi – etap I”. Zadanie składało się z trzech kontraktów, mianowicie:

1)     Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy o długości 578mb, z wykonaniem nawierzchnia asfaltowej oraz chodników z płyt betonowych 35x35cm;

UE_powstania_styczniowego

2)     Przebudowa ulicy Ogrodowej w Choroszczy o długości 669mb, nawierzchnia asfaltowa, chodniki z płyt betonowych 35x35cm;

UE_ogrodowa

3)     Przebudowa drogi gminnej Dzikie – Kolonia Dzikie – o długości 1790mb, nawierzchnia asfaltowa, chodniki z płyt betonowych 35x35cm.

 UE_dzikie

Kwota brutto zadania to 5 402 493 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej sięgnęło 2 756 972 zł, ze Skarbu Państwa uzyskano 418 750 zł, zaś gmina dołożyła 2 226 771 zł. Inwestycję kontynuowano w roku 2006.

 

Najwyższą dotację ze środków ZPORR gmina otrzymała na projekt „Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy”, który realizowany był w czterech etapach:

–        Etap I – Budowa kotłowni miejskiej w Choroszczy opalanej gazem (moc 6MW) oraz biomasą (moc 4MW). Prace w tym etapie polegały na stworzeniu budynku kotłowni wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznych, wykonania izolacji termicznej oraz innych instalacji (sanitarnej, gazowej, ppoż., wentylacyjnej, itp.).

–        Etap II – Dostawa i montaż kotłów na biomasę i gaz oraz innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kotłów (np. pompy, wymienniki ciepła, regulatory ciśnienia, urządzenia do odprowadzania spalin, itp.).

–        Etap III – Modernizacja węzłów cieplnych i sieci cieplnej.

–        Etap IV – Prace rozbiórkowe kotłowni na terenie szpitala oraz głównej kotłowni miejskiej.

 UE_zecwik

W toku wykonywanych zadań, zastąpiono dwie kotłownie opalane miałem węglowym (o mocy 6,63MW Kotłownia Miejska i 6,931MW Kotłownia Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy), kotłownią opalaną gazem i biomasą (zrębki i kora) o mocy 10MW. Wybudowano: budynek socjalno-biurowy kotłowni wraz z instalacjami, budynek technologiczny kotłowni wraz z wyposażeniem (kocioł na biopaliwa i dwa kotły gazowe, rurociągi, urządzenia do odprowadzenia spalin, przyłącza i instalacje, sterowanie), magazyn zrębków, drogę dojazdową, sieci cieplne preizolowane wraz z przyłączami, węzły cieplne (2507m sieci c.o., 23 węzłów cieplnych, 33 przyłączy c.o.). Projekt był realizowany w okresie od maja 2007 do czerwca 2008 roku. Jego przeprowadzenie w bardzo korzystny sposób wpłynęło na stan środowiska, ponieważ ograniczyło ilość emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery poprzez zmianę technologii tj. rezygnację ze spalania miału węglowego na rzecz biomasy i gazu ziemnego (zmniejszenie emisji ciepła do atmosfery do 2010 r. wyniosło ok. 70%). W wyniku wymiany nieszczelnej sieci cieplnej na terenie szpitala nastąpiło znaczne zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do gruntu. Nowoczesna kotłownia powstała w miejsce dwóch dużych zlikwidowanych kotłowni opalanych miałem węglowym (miejskiej i szpitalnej). Nowo wybudowane urządzenia ciepłownicze przyczyniają się również do znacznego zmniejszenia strat ciepła w sieci (o ok. 40%) i unowocześnienia procesu produkcji ciepła. Dzięki tej inwestycji został doprowadzony do Choroszczy gaz ziemny. Kwota projektu to 13 164 853 zł., w tym środki UE – 6 402 875 zł.

Choroszcz_widok 

Kończąc dzisiejszy artykuł należy wspomnieć, że w 2008 roku gmina Choroszcz zajęła II miejsce w konkursie „Najaktywniejsza gmina realizująca projekty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006” w województwie podlaskim – nagroda stanowiła pewien rodzaj podsumowania wykonywania inwestycji w zakresie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006. W konkursie brały udział gminy, które zrealizowały co najmniej dwa projekty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, posiadające nie więcej niż 100 000 mieszkańców (według danych GUS na 31 grudnia 2007 r.). Laureaci konkursu wybrani zostali według ściśle określonych kryteriów, na które składały się: wartość wsparcia pozyskanego ze środków ZPORR w przeliczeniu na 1 mieszkańca, liczba zrealizowanych projektów, czy zróżnicowanie zrealizowanych projektów.

Ocen samorządów dokonywała Komisja Konkursowa, składająca się z pracowników Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, prowadząca analizę informacji pochodzących z bazy danych „System Rozliczania Projektów”. Konkurs rozstrzygnięto w październiku 2008 r. gmina Choroszcz zajęła II miejsce w rankingu. W omawianym okresie otrzymała łącznie 9,6mln zł dotacji ze ZPORR realizując pięć projektów wartych prawie 20mln zł, głównie z zakresu: budowy dróg, przebudowy ciepłowni miejskiej (na gaz i biomasę), rozbudowy stacji uzdatniania wody oraz stypendiów dla uzdolnionej młodzieży. Nagrodę odebrał Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz.

Izabela Oniszczuk

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Dekada w Unii Europejskiej – cz. 2."

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń