16 Sie, 2014

Okresowe emerytury rolnicze

Zamieszczony przez: admin w: KRONIKA WIEJSKA

KRUS_logoKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej. Od 1 stycznia 2013 r., na podstawie art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 637), osoba, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła wieku emerytalnego, może zgłosić się do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej KRUS z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej.

Do wniosku należy dołączyć kopię decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną.

Okresowa emerytura rolnicza przysługuje w wysokości emerytury podstawowej (wynoszącej od 1 marca 2014 r. 844,45 zł), bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Okresowa emerytura rolnicza podlega zawieszeniu (w odpowiedniej części), jeżeli emeryt nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Okresowa emerytura rolnicza podlega zmniejszeniu, jeżeli emeryt osiągnie przychody z tytułu działalności pozarolniczej, podlegającej ubezpieczeniu społecznemu (np. umowa o pracę, umowa zlecenia) w wysokości przekraczającej 70%  przeciętnego wynagrodzenia.

Przy emeryturze okresowej wypłacane są dodatki przyznane na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli uprawniony do emerytury okresowej posiada co najmniej 25-letni okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego (uwzględnia się wyłącznie okresy podlegania ubezpieczeniu rolniczemu), to z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego emerytura okresowa zostanie z urzędu zamieniona na emeryturę rolniczą.

Ważne: okresowa emerytura rolnicza przysługuje wyłącznie osobie, której została przyznana renta strukturalna przez ARiMR, natomiast nie przysługuje małżonkowi takiej osoby, na którego przyznane było zwiększenie do wypłacanej renty strukturalnej.

 

Aleksandra Czaczkowska

z-ca kierownika Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Białymstoku

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Okresowe emerytury rolnicze"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń