25 Wrz, 2014

Laureaci VI białostockiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

Zamieszczony przez: admin w: HISTORIA|STOWARZYSZENIA

OdznakaSześć osób zostało laureatami VI białostockiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Nagrody przyznała Kapituła pod przewodnictwem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Łukasza Kamińskiego. Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”, Sybiracy, żołnierze Armii Krajowej, a także osoby zaangażowane w propagowanie wiedzy o najnowszej historii Polski i regionu. Po raz pierwszy wśród nagrodzonych znalazła się instytucja. Uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone Nagrody, odbędzie się 26 września 2014 r. o godz. 12.00, w przeddzień obchodów Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, w sali konferencyjnej białostockiego oddziału IPN przy ul. Warsztatowej 1A. Tegoroczni laureaci to dobrze znany choroszczanom lekarz i społecznik dr Tadeusz Borowski-Beszta oraz Edward Dziemianowicz, Tadeusz i śp. Marian Kiersnowscy, Andrzej Rybnik, Szkoła Podstawowa nr 5 im. S. Staszica w Łomży i Jan Truszkowski.

To już VI edycja Nagrody „Świadek Historii”, ustanowionej w 2009 r. przez śp. Janusza Kurtykę, ówczesnego Prezesa Instytutu. Jej idea zrodziła się w białostockim oddziale IPN.

Celem Nagrody jest honorowanie osób wyróżniających się w działaniach na rzecz przypominania o najnowszej historii Polski. W VI edycji Nagrody wpłynęło 40 kandydatur. Jak dotąd w białostockim oddziale IPN przyznano łącznie 58 nagród „Świadek Historii” 60 osobom i jednej instytucji, wśród nich śp. Ryszardowi Kaczorowskiemu, ostatniemu Prezydentowi RP na uchodźstwie oraz metropolicie białostockiemu arcybiskupowi Edwardowi Ozorowskiemu.

Nagroda jest lokalnym odpowiednikiem ogólnopolskiej Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” i jest przyznawana w kilku oddziałach Instytutu w całym kraju, m.in. w Poznaniu, Krakowie, Rzeszowie i Łodzi.

 

Sylwetki laureatów:

 

Tadeusz Borowski-Beszta, syn kpt. Marcina Borowskiego-Beszty zamordowanego w Katyniu, zesłaniec na Syberię. Jako student był aktywnym uczestnikiem wydarzeń października 1956 r. i uczestniczył w organizowaniu pomocy charytatywnej uczestnikom Powstania Węgierskiego. Następnie jako lekarz w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy opisał wywózki mieszkańców i pacjentów na Syberię oraz eksterminację pacjentów przez Niemców w 1941 r. (esej dr Tadeusza Borowskiego-Beszty pt. „Losy chorych psychicznie ze szpitala w Choroszczy w latach 1939-1945” został opublikowany w książce „SPP ZOZ im. dr St. Deresza w Choroszczy. Ocalić od zapomnienia”). Doprowadził też do ustawienia pomnika przypominającego o tych wydarzeniach, a także pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej w miejscowości Borowskie-Wypychy. W latach 80. był współorganizatorem białostockiego Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Dni Kultury Chrześcijańskiej, podczas których odbywały się liczne imprezy patriotyczne oraz wykłady o prawdziwej historii Polski. Jako przyjaciel Choroszczy wielokrotnie brał udział w lokalnych wydarzeniach na rzecz upowszechnienia wiedzy historycznej – w tym w sesjach naukowych organizowanych z okazji Dni Choroszczy  w 1982 r. (I Dni Choroszczy) i w 2007. Utworzył Społeczny Komitet Pamięci o Powstaniu Styczniowym. Dr Borowski pomaga też polskim repatriantom z Kazachstanu. Bierze również udział w licznych uroczystościach patriotycznych, wraz z grupami Białostoczan odwiedza miejsca więzienia i kaźni Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Kandydatura dr. Borowskiego została zgłoszona przez Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Białymstoku, którego jest współzałożycielem i aktywnym członkiem. Należy również do Związku Sybiraków. Dr Borowski jest osobą powszechnie szanowaną w regionie, lekarzem, społecznikiem, twórcą hospicjum w Białymstoku.

 

Edward Dziemianowicz, od 1942 r. żołnierz AK ps. Czarny. Po zakończeniu okupacji niemieckiej, jesienią 1944 r., z polecenia podziemia wstąpił do pracy w MO, a w styczniu 1945 r. do UB. Po czterech miesiącach zdezerterował z bronią i jako żołnierz oddziału kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” uczestniczył w licznych akcjach zbrojnych. W 1949 r. został aresztowany i skazany na karę 15 lat więzienia. Zwolniony po przemianach października 1956 r. w wyniku amnestii. Po 1989 r. wielokrotnie dzielił się swoimi wspomnieniami z lat partyzanckich z młodzieżą. Jest współorganizatorem i uczestnikiem licznych uroczystości patriotycznych. Jest członkiem Społecznego Komitetu ds. Uczczenia Śmierci st. strz. Lucjana Niemyskiego „Krakusa” i współinicjatorem budowy pomnika żołnierzy „Huzara” w Łapach.

 

Marian i Tadeusz Kiersnowscy to ojciec i syn, obaj związani z 5 Brygadą Wileńską mjr. Łupaszki. Śp. Marian Kiersnowski (zm. 2010) był w latach 1944-1946 żołnierzem Brygady, zaś jego syn Tadeusz – łącznikiem. Mjr Łupaszka kilkakrotnie stacjonował w gospodarstwie pp. Kiersnowskich, za co później cała rodzina była represjonowana przez UB i komunistyczne sądy. Do 1992 r. P. Kiersnowscy przechowali pistolet mjr. Łupaszki, który następnie przekazali do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W 1999 r. wznieśli pierwszy w Polsce pomnik upamiętniający postać mjr. Zygmunta Szendzielarza. Obaj panowie uczestniczyli w inicjatywach białostockiego Oddziału IPN, w tym w organizowanych przez nas spotkaniach z młodzieżą. Od kilku lat p. Tadeusz Kiersnowski gości uczestników współorganizowanego przez nas Rajdu Śladami 5. Wileńskiej Brygady AK.

Andrzej Rybnik, dyrektor XI LO w Białymstoku, autor kilku cennych inicjatyw mających na celu upamiętnienie bohaterów walki o niepodległość Polski:

– nadania XI LO w Białymstoku imienia rtm. Witolda Pileckiego

– corocznego biegu im. rtm Pileckiego

– aktywny propagator postaci rtm. Pileckiego wśród młodzieży

– animator akcji sadzenia Dębów Katyńskich

– współtwórca (obecnie przewodniczący) Podlaskiej Rodziny Szkół imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej, której głównym celem jest kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości historycznej młodzieży.

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży

Od około 10 lat Szkoła realizuje cel nadrzędny jakim jest „Wychowanie młodzieży w duchu wartości patriotycznych”

– stale współpracuje z licznymi organizacjami kombatanckimi i stowarzyszeniami.

– w nauczaniu przykładany jest nacisk na wiedzę o najnowszej historii Polski i regionu

– w szkole często organizowane są spotkania ze świadkami historii

– na terenie szkoły organizowane są uroczystości środowisk sybirackich

– co roku uczniowie szkoły uczestniczą w Międzynarodowym Marszu Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku i w większości uroczystości patriotycznych w Łomży

– w szkole działa „Klub Wnuka Sybiraka”, którego członkowie uczestniczyli m.in. w projekcie IPN „Opowiem Ci o Wolnej Polsce”

– uczniowie opiekują się miejscami pamięci narodowej, uczestniczyli także w sadzeniu Dębów Katyńskich

Szkoła została odznaczona m.in. Odznaką Honorową Sybiraka, Krzyżem Pamiątkowym „Zwycięzcom 1945 r.” Medalem „Pro Memoria”, tytułami: „Szkoła z tradycjami patriotycznymi” oraz „Ratownik tradycji”.

 

Jan Truszkowski, Sybirak, uciekinier z zesłania, nauczyciel fizyki i dyrektor LO w Kolnie, autor kilku książkowych wspomnień z zesłania oraz artykułów prasowych, bohater filmu dokumentalnego zrealizowanego przez TVP Polonia w 2009 r. O jego losach opowiada także kilka reportaży radiowych. Jest częstym gościem spotkań z młodzieżą. Jest Prezesem koła Terenowego Związku Sybiraków w kolnie. Z inicjatywy p. Truszkowskiego w 2009 r. odsłonięto w Kolnie Pomnik – Grób Sybiraków.

 

 

 W latach poprzednich laureatami Nagrody Honorowej „Świadek Historii” zostali:

Laureaci I edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w 2009 r.
1. ks. dr Eugeniusz Beszta-Borowski (pośmiertnie)
2. ks. dr Tadeusz Krahel
3. Barbara Elżbieta Mioduszewska (pośmiertnie)
4. Józef Mozolewski
5. Henryk Rembiszewski
6. Krystyna Zawadzka

Laureaci II edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w 2010 r.
1. Tadeusz Antoni Chwiedź
2. Henryk Dzierżanowski
3. Bronisław Karwowski
4. Jerzy Klimko
5. Jadwiga Krach-Kaczmarczyk
6. Eugenia Kula
7. J. E. Arcybiskup Edward Ozorowski
8. Krzysztof Pawłowski
9. Eugeniusz Simson
10. ks. prałat Stanisław Wysocki

Laureaci III edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w 2011 r.

1. Prezydent Ryszard Kaczorowski (pośmiertnie)
2. ks. biskup Tadeusz Zawistowski
3. kpt. Henryk Bańkowski
4. Fabian Jan Daniłowicz
5. Danuta i Henryk Grabowscy
6. Eugeniusz Kalinowski (pośmiertnie)
7. Stanisław Marczuk
8. Klara M. Rogalska
9. Józef Sokolik
10. Piotr S. Szyryński
11. mjr Bernard Wasilewski
12. Jerzy Zacharczuk
13. Antoni Żabicki (pośmiertnie)

 

Laureaci IV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w 2012 r.

1. Krzysztof Burek

2. Milena Maria Czajkowska

3. ks. Józef Horodeński (pośmiertnie)

4. Wiktoria Malinowska

5. Małgorzata Jolanta Markiewicz

6. Franceska Michalska

7. Waldemar Dominik Pluta

8. Edward Popławski (pośmiertnie)

9. Wanda Sobolewska

10. Jarosław Strenkowski

11. Krzysztof Wasilewski (pośmiertnie)

12. Zofia Wysocka

 

Laureaci V edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w 2013 r.

 1. Wiktor Andrzejczuk  (pośmiertnie)
 2. Jerzy Bołtuć
 3. Jolanta Hryniewicka
 4. Danuta i Zbigniew Kaszlejowie
 5. Czesław Korenkiewicz
 6. Stanisława Józefa Korolkiewicz
 7.  ks. prałat Józef Obremski  (pośmiertnie)
 8. Zdzisław Palewicz
 9. Świetłana Sacharczuk
 10.  Danuta Skibko
 11.  Barbara Świętońska

 ipn/red

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Laureaci VI białostockiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń