10 lis, 2014

Kolektory słoneczne w gminie Choroszcz – czas na podsumowanie

Zamieszczony przez: admin w: GOSPODARKA, FINANSE|MIASTO I GMINA

kolektor choroszcz 2014Od maja do października 2014 r. w gminie Choroszcz miała miejsce realizacja jednej z największych inwestycji związanych z energią odnawialną w województwie podlaskim. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działaniu 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna). W ramach projektu pt “Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz” wspomniana gmina otrzymała 5,2 mln złotych unijnego dofinansowania na dostawę i montaż zestawów płaskich kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych indywidualnych użytkowników i obiektach użyteczności publicznej gminy Choroszcz.

Następnie w drodze przetargu wyłoniony został wykonawca inwestycji. Zostało nim Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OPTIMA”, które dostarczenie i montaż zestawów solarnych wyceniło na kwotę 6 139 500 zł. – Dołożę wszelkich starań, by realizacja projektu przebiegała zgodnie z założonym planem – zapowiedział po ogłoszeniu wyników przetargu Paweł Wyszyński, właściciel firmy działającej pod marką OPTIMA POLSKA. – W naszej codziennej pracy korzystamy ze sprawdzonych produktów, dzięki czemu jesteśmy w stanie świadczyć usługi najwyższej jakości. Jestem przekonany, że użytkownicy montowanych przez nas urządzeń będą z nich zadowoleni i przyczynią się do wzrostu popularności odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim – dodał.

Do podpisania umowy o realizacji zadania obejmującego dostawę i montaż kolektorów słonecznych doszło 14 kwietnia 2014 r. w choroszczańskim urzędzie gminy. – Wśród zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego projektów w 2012 r. nasz jest największym tego rodzaju przedsięwzięciem – przyznał podczas spotkania Mirosław Zalewski, Zastępca Burmistrza Choroszczy. – Obejmie ono 380 gospodarstw indywidualnych oraz 7 budynków użyteczności publicznej i tym samym przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszej gminie. Co jednak najważniejsze, pozwoli zmniejszyć koszty uzyskania ciepłej wody mieszkańcom, jak też odciąży budżet gminy – dodał Zalewski.

Celem realizowanego w gminie Choroszcz projektu było nie tylko zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z pieców na paliwa stałe i olej opałowy, lecz również wzrost ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy. Warunkami udziału w projekcie były: posiadanie na terenie gminy Choroszcz budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania, zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy, posiadanie tytułu prawnego własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położenie budynku poza zasięgiem scentralizowanych sieciowych systemów grzewczych, jego położenie w miejscowości poza zasięgiem sieci gazu ziemnego, nieprowadzenie w nim działalności komercyjnej oraz posiadanie w nim instalacji ciepłej wody.

W ramach projektu jego uczestnicy otrzymali dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowanych zakupu i instalacji zestawów solarnych (kolektorów słonecznych), obsługę projektu, w tym nadzór inwestorski realizowany przez gminę Choroszcz, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w okresie realizacji projektu i jego trwałości na okres 5 lat.

Osoby biorące udział w projekcie były zobowiązane do wypełnienia kwestionariusza zgłoszeniowego, oraz wypełnienia dwóch umów – dotyczących użyczenia części nieruchomości do instalacji zestawu solarnego i udziału w projekcie zakupu oraz montażu zestawu kolektora słonecznego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przez cały czas realizacji projektu i przez 5 lat po zakończeniu prac instalacyjnych sprzęt i urządzenia wchodzące w skład zamontowanych zestawów solarnych pozostają własnością gminy Choroszcz. Po upływie tego czasu zestawy przejdą jednak na własność ich dotychczasowych użytkowników, co ma być uregulowane odrębnymi umowami.

Na początku maja 2014 r. w Choroszczy odbyły się cztery spotkania z mieszkańcami gminy, na których zostali oni poinformowani o szczegółach projektu. Wkrótce później rozpoczęła się jego realizacja. Każdy montaż był poprzedzany wizją lokalną, na której pracownik firmy OPTIMA sporządzał protokół, zawierający szczegółowe informacje na temat miejsca, w którym instalacja miała być wykonywana. Dokument zawierał dane osoby, na której nieruchomości instalacja miała być realizowana, dokładny opis instalacji zawierający jej typ, liczbę paneli, rodzaj dachu i jego pokrycia oraz kierunek montażu. W protokole znalazły się również informacje na temat istniejących w danym miejscu źródeł ciepła (paliwo stałe, gaz lub olej, prąd, pompa ciepła i inne) oraz dane na temat ewentualnych utrudnień, które powinny być usunięte przez beneficjenta przed przystąpieniem do montażu instalacji kolektorów słonecznych, w ciągu 14 dni od dnia podpisania protokołu.

Od maja do października 2014 r. w ramach projektu realizowanego w gminie Choroszcz zainstalowano trzy typy zestawów kolektorów słonecznych. W skład Zestawu I (104 sztuk, łącznie 208 kolektorów), który był montowany w gospodarstwach domowych 1-3 osobowych, wchodziły 2 kolektory płaskie o łącznej powierzchni grzewczej 4,7 mkw. oraz zbiornik o pojemności 300 litrów. Na Zestaw II (223 szt. kolektorów słonecznych, łącznie 669 urządzeń) składały się 3 kolektory płaskie o łącznej powierzchni grzewczej 7,05 mkw. oraz zbiornik o pojemności 400 litrów. W skład trzeciego instalowanego w ramach projektu zestawu (53 szt., łącznie 212 kolektorów słonecznych) weszły 4 kolektory płaskie o łącznej powierzchni grzewczej 9,40 mkw. i 500-litrowy zbiornik.

Łącznie w gminie Choroszcz na dachach budynków prywatnych oraz publicznych zamontowano 1089 kolektorów słonecznych. Szacuje się, że w ciągu roku będą one mogły wytworzyć około 779 100 kWh energii – oczywiście bez produkowania gazów cieplarnianych, co odczują wszyscy mieszkańcy. Już dziś w Urzędzie Miejskim w Choroszczy przyjmowane są wnioski do ewentualnej drugiej edycji programu.

ip/r

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Kolektory słoneczne w gminie Choroszcz – czas na podsumowanie"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń