10 Gru, 2014

Ślubowanie burmistrzowskie i II sesja Rady Miejskiej

Zamieszczony przez: admin w: MIASTO I GMINA

Robert Wardziński burmistrz ChoroszczyPierwsza część sesji rozpoczętej w poniedziałek 8 grudnia w nowo wyremontowanej auli w gmachu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury upłynęła pod znakiem ślubowania nowo wybranego burmistrza Choroszczy. „Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy Choroszcz, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzone mi obowiązki sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy Choroszcz. Tak mi dopomóż Bóg” – te słowa zaprzysiężenia złożył uroczyście Robert Wardziński przed licznie zgromadzonym audytorium.

Obok licznych listownych gratulacji na sesji burmistrzowi VII kadencji gratulował poseł na sejm RP Damian Raczkowski. Zaznaczał przy tym, że potrzeba lat na realizację planów przedstawionych w kampanii wyborczej, a budżet jest skromny, podkreślał przy tym, że nadchodzące lata będą ostatnimi z tak dużym unijnym wsparciem do zdobycia. Wyraził też nadzieję, że nowy burmistrz będzie współpracował z największym lokalnym pracodawcą – szpitalem.

Jerzy Ułanowicz, ustępujący z urzędu burmistrz VI kadencji mówił: „Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tu obecnym i nie tylko, wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Choroszcz za to, że mnie prawie przez 20 lat darzyli zaufaniem. Za to dzisiaj (…) bardzo serdecznie i mocno dziękuję”. Podkreślił, że pełnienie funkcji burmistrza przez siebie uważa za zamkniętą kwestię, ale zawodowo chce nadal służyć doświadczeniem i wiedzą gminie. Pogratulował wszystkim radnym i burmistrzowi. Wyraził opinię, że Robert Wardziński sobie poradzi i życzył mu realizacji wszystkich planów, a na zakończenie mowy wręczył album Władysława Pietruka „Stare jest piękne”. Robert Wardziński wręczył z kolei poprzednikowi bukiet róż z życzeniami wszelkiej pomyślności.

Wkrótce po zaprzysiężeniu burmistrz Robert Wardziński tak przemawiał:

Szanowni Radni, Mieszkańcy gminy Choroszcz, Drodzy Państwo!

Z ogromną radością witam Państwa w tak uroczystym dniu, jakim jest zaprzysiężenie burmistrza miasta i gminy Choroszcz. Tydzień temu ślubowanie składaliście Wy Państwo, szanowni Radni. Dziś mi przypadł ten zaszczyt.

Tak, urząd burmistrza to zaszczyt, to obowiązek, to powołanie.

Zaszczyt, bo z dumą chcę reprezentować naszą społeczność przez najbliższe 4 lata. Obowiązek, bo dołożę wszelkich starań, by jak najlepiej wykorzystać umiejętności i kompetencje moje oraz radnych do rozwoju gminy Choroszcz. Powołanie, bo chcę przyszłość gminy kształtować celnie, dynamicznie i wspólnie. Wspólnie z Państwem, Radnymi i Mieszkańcami.

Wszyscy jesteśmy stąd, z tej ziemi, znamy bolączki i potrzeby naszej małej ojczyzny, a tych jest niemało. Przed nami więc 4 lata intensywnej pracy w imię potrzebnych zmian. A potrzeba nam wykreślenia nowych, a przede wszystkim ambitnych, nowoczesnych, innowacyjnych priorytetów rozwojowych miasta, powodzenia przedsiębiorczości tej w skali makro – wielkiej, dużej, wielkoprodukcyjnej, ale i też mikro – lokalnej, jednostkowej.

Potrzeba nam przyśpieszenia w obszarze ochrony środowiska. Jeszcze większego zintensyfikowania działań w zakresie odnawialnych źródeł energii, rozsądnego gospodarowania odpadami. Maksymalnego wykorzystania środków unijnych na ten cel oraz inne cele naszej działalności.

Potrzeba nam wreszcie naszej, obywatelskiej aktywności, by w pełni wykorzystać tę daną nam unikatową szansę na rozwój. Przystępując do wyborów to właśnie hasło – szansa na rozwój – obrałem na myśl przewodnią sprawowania funkcji burmistrza Choroszczy.

Głęboko wierzę w to, że otwiera się przed nami nowy rozdział historii naszej gminy Choroszcz. Historii nakreślonej kompetencjami, dynamizmem, zaangażowaniem. Wykorzystaniem szans na rozwój dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy Choroszcz.

 

Podział funkcji w Radzie Miejskiej

Oprócz ślubowania burmistrza Choroszczy VII kadencji, w programie II sesji znalazły się wybory poszczególnych funkcji w Radzie Miejskiej. Andrzej Kościuczyk został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. W Komisji Rewizyjnej pracować będą: Grzegorz Gereluk, Ireneusz Jabłoński, Tomasz Kraśnicki, Barbara Walesiuk i Marian Kosakowski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Grzegorza Wacława Gereluka, a wiceprzewodniczącym tejże komisji został Ireneusz Jabłoński.

Powołano także dwie komisje stałe.

W skład Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa weszli: Jacek Jasiński – jako przewodniczący, Izabela Jeniec-Kardasz – jako wiceprzewodnicząca, Piotr Tymiński, Ireneusz Jabłoński, Barbara Walesiuk, Andrzej Kościuczyk i Marian Kosakowski.

Do Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych wybrani zostali – Jacek Dąbrowski – jako przewodniczący, Jacek Karol Jaroszewicz – jako wiceprzewodniczący, Grzegorz Wacław Gereluk, Piotr Siemieniuk, Wioletta Kowieska, Piotr Paweł Dojlida i Tomasz Kraśnicki.

 

Wysokość diet radnych i wynagrodzenia burmistrza

Ustalono także wysokość diet. Wszystkie diety w Radzie Miejskiej VII kadencji od stycznia 2015 roku będą wypłacane ryczałtowo co miesiąc. Za nieobecność na sesji dieta będzie zmniejszona o 10%, jednak karne zmniejszenie diety nie może być w sumie większe niż 20% stawki. W przypadku łączenia przez radnego kilku funkcji, wypłacana jest dieta za najwyższą z funkcji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej będzie otrzymywać 75% kwoty bazowej zapisanej w budżecie państwa dla osób zajmujących stanowisko kierownicze w administracji rządowej. Kwota bazowa zapisywana jest każdorazowo w ustawie budżetowej RP, a w 2014 wynosiła 1766,46 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz przewodniczący poszczególnych komisji będą otrzymywać 35% przytoczonej powyżej kwoty bazowej

Zastępcy przewodniczących komisji otrzymywać będą diety w wysokości 30% cytowanej kwoty bazowej, a pozostali radni 25%. Za sesje w grudniu 2014 roku radni otrzymują diety wg starych zasad.

 

Ustalono również miesięczne wynagrodzenie burmistrza Choroszczy. Składają się na nie wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, dodatek za wieloletnią pracę i nagrody jubileuszowe – ogółem nowy burmistrz będzie zarabiał miesięcznie 10.730 zł, to jest o 11,3% (1.370 zł) mniej niż poprzednik, którego miesięczne wynagrodzenie wynosiło 12.100 zł.

 

Budżet i sprawy gospodarcze

Na sesji uchwalono też zmiany w budżecie na rok bieżący. Wysłuchano też zapytań radnych. Piotr Tymiński pytał w sprawie upływającej 12 grudnia gwarancji na drogę Choroszcz-Sienkiewicze, pytał też o możliwość ułożenia dodatkowych progów zwalniających  w tym na ul. Branickiego. Radny Ireneusz Jabłoński zaznaczał, że burmistrz otrzymał zielone światło i należałoby dokładnie sprawdzić, wykonać audyt, czy pieniądze publiczne na budowę tej ww. drogi i oczyszczalni przydomowych zostały prawidłowo wydatkowane. Radna Wioletta Kowieska zaprosiła z kolei na wernisaż 11 grudnia o 18:00 w białostockich Spodkach wystawy prac bednarskich Antoniego Jelskiego, klepaczanina i stypendysty Marszałka Województwa Podlaskiego.

Tak minęła II sesja Rady Miejskiej VII kadencji. W grudniu 2014 radni zbiorą się jeszcze raz, aby ustalić budżet na rok 2015. Póki co bazują na projekcie przedstawionym przez burmistrza VI kadencji. Obok wydatków stałych są w nim przewidziane inwestycje w ramach funduszy sołeckich, budżetu obywatelskiego (infrastruktura Kominowego Bajora i kontynuacja modernizacji piętra Centrum Kultury) oraz droga przez centrum Ruszczan. Blisko 77 tys. w projekcie zapisano na budowę oświetlenia ulicznego, a 300 tys. na kontynuację wykupu gruntów pod ulice z dzielonych działek.

W 2015 r. planuje się też spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5 060 244 zł, z czego 2 771 886 zł stanowi kredyt na wyprzedzające finansowanie inwestycji, ale to tylko projekt – o tym, jak będzie wyglądał ostateczny kształt przyszłorocznego budżetu, zdecydują radni.

 

WJC

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Ślubowanie burmistrzowskie i II sesja Rady Miejskiej"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń