03 sty, 2015

Sesja pod znakiem budżetu na 2015 rok

Zamieszczony przez: admin w: GOSPODARKA, FINANSE|MIASTO I GMINA

sesja 30.12.2014We wtorek 30 grudnia 2014 roku na III sesji Rady Miejskiej VII kadencji radni jednogłośnie przy nieobecności 1 radnej uchwalili budżet na 2015 rok. Tradycyjnie redakcja „Gazety w Choroszczy” przygotowała pakiet podsumowujący najważniejszą dla tegorocznych gminnych finansów uchwałę samorządowców. Dochody budżetu przewidywane są w wysokości 35 879 648 zł, z tego bieżące w wysokości 31 825 136 zł, a majątkowe w wysokości 4 054 512 zł. Wydatki budżetu w wysokości 30 031 638 zł, z tego: bieżące w wysokości 29 027 872 zł, a majątkowe w wysokości 1 003 766 zł. Kwotę 5 848 010 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań, w tym spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 2 288 358 zł oraz spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Odnawialna energia…” w wysokości 3 559 652 zł. Na 2015 r. nie jest planowane  zaciąganie kredytów, pożyczek czy obligacji. Kwotę 803 766 zł przeznaczono na inwestycje. Przegląd informacji związanych z nowym budżetem gminy poniżej.

Na rezerwę ogólną przeznaczono kwotę 100 tys. zł, a na rezerwę celową 69 666 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Zaplanowano sprzedaż majątku w roku 2015 na poziomie dającym przychód rzędu 400 000 zł, przy czym całkowita wartość majątku przygotowanego do sprzedaży wynosi 720 000 zł. Być może drobne ożywienie na rynku nieruchomości pozwoli na realizację tego planu.

 

W gminnym budżecie na 2015 rok zaplanowano dotacje:

– jednostkom sektora finansów publicznych: powiat białostocki – 220 000  zł i 788 340 zł dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy;

– jednostkom spoza sektora finansów publicznych: usługi opiekuńcze – 30 000  zł i 5 000 zł na obiekty zabytkowe.

 

Fundusze sołeckie na 2015 rok:

Budżet zawiera również zapis środków do dyspozycji sołectw – tj. funduszy sołeckich. Z kwoty 289 588 zł największe stawki – zgodnie z określoną ustawą metodologią uwzględniającą liczbę mieszkańców – przypadnie sołectwom: Klepacze – 21 158; Złotoria – 19 952; Krupniki – 17 815; Porosły – 15 826.

Kolejne sołectwa (w kolejności alfabetycznej): Babino – 6 072; Barszczewo – 14 070; Czaplino – 7 236; Dzikie – 10 156; Gajowniki – 6 982; Izbiszcze – 10 642; Jeroniki – 6 263; Konowały – 7 617; Kolonia Porosły – 9 859; Kolonia Rogowo – 5 332; Kolonia Złotoria – 5 078; Kościuki – 6 538; Kruszewo – 8 463; Łyski – 12 166; Majątek Rogowo – 5 395; Mińce – 6 961; Oliszki – 9 542; Pańki – 11 256; Rogowo – 8 950; Rogówek – 6 347; Ruszczany – 7 448; Sienkiewicze – 7 786; Śliwno – 7 405; Zaczerlany – 7 194; Złotoria Podlesie – 6 559 i Żółtki – 13 520.

 

Inwestycje:

W budżecie gminy na 2015 rok przewidziano wydatki na inwestycje w łącznej kwocie 803 766 zł. W dyskusji poprzedzającej głosowanie nad uchwałą budżetową radny Grzegorz Wacław Gereluk zapytał Roberta Wardzińskiego burmistrza Choroszczy o odniesienie się do skromnych planów inwestycyjnych zapisanych w projekcie budżetu. Burmistrz ustosunkował się do stwierdzenia, że rok będzie bez żadnej dużej inwestycji. Zaznaczył, że plan inwestycji będzie ewoluował w roku i na kolejnych sesjach zaproponuje jego poszerzenie. Podkreślił, że jest  „odziedziczone” po poprzednikach zadłużenie gminy w wysokości 34% budżetu a wydawanie tylko własnych środków nie pozwoli na zbudowanie niczego kluczowego dla gminy. Zaznaczył też, że wybierane będą te inwestycje, gdzie udział finansowy gminy będzie najmniejszy a dotacja największa.

 

Rada Miejska przyjęła przedstawiony przez burmistrza Choroszczy projekt budżetu wraz z planem inwestycji. Największym z wydatków inwestycyjnych będzie kontynuacja wykupu gruntów (pod ulice, pochodzących z podziału terenów pod działki budowlane) na łączną kwotę 300 tys. zł. Drugą, co do wielkości wkładu finansowego inwestycją będzie budowa sieci w budynku magistratu – jej planowany koszt to 100 tys. zł. Trzecim przedsięwzięciem jest budowa oświetlenia ulicznego na kwotę 76 935 zł.

 

Największym i jedynym z zewnętrzną dotacją projektem inwestycyjnym jest „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” – na jego realizację przeznaczona jest kwota 65 718, z czego 9 858 to wkład własny gminy a 55 860 to kwota dotacji. Wśród inwestycji „magistrackich” przewidziano również: zakup wyposażenia do gospodarki odpadami (10 tys. zł), zakup wyposażenia do oświaty (5 tys. zł) i zakupy inwestycyjne w administracji (5 tys. zł).

 

Wśród inwestycji pokaźną rolę zajmują przedsięwzięcia wybrane przez mieszkańców Choroszczy w ramach budżetu obywatelskiego: zagospodarowanie terenu otoczenia Kominowego Bajora – 58 tys. zł oraz kontynuacja modernizacji gmachu M-GCK przy ul. Sienkiewicza 29 – 60 tys. zł.

 

Kolejne przedsięwzięcia to inwestycje z funduszy sołeckich – w nawiasach podano wkład gminy przewidziany w budżecie na 2015 rok:

– rozbudowa remizy OSP w Klepaczach (21 158),

– utwardzenie drogi w Złotorii (18 542),

– boisko w Porosłach (15 426),

– budowa placu zabaw w Łyskach (11 666),

– wiata w Dzikich (10 156),

– boisko w Barszczewie (10 000),

– budowa placu zabaw w Rogowie (8 950),

– przyłącze wodociągowe do budynku OSP w Pańkach (8 056),

– modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowałach (7 117),

– przyłącze energetyczne do wiaty w Zaczerlanach (6 794),

– plac zabaw w Kościukach (5 338).

 

 

 

Inne uchwały z III sesji

Rada Miejska oprócz szeroko opisanego powyżej budżetu na rok 2015 przyjęła zmiany w budżecie na 2014 rok. Uchwaliła też Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Choroszcz na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022.

Została też powołana Komisja Inwentaryzacyjna w składzie Andrzej Kościuczyk, Piotr Tymiński i Piotr Siemieniuk. Przyjęta została przez radnych uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 oraz uchwała ws. planu pracy Komisji Rewizyjnej. Ponadto odrzucono skargę na działalność burmistrza Choroszczy związaną z planem zagospodarowania przestrzennego. Przy czym nie zbrakło głosów radnych Piotra Tymińskiego, Ireneusza Jabłońskiego i Wioletty Kowieskiej, aby pochylać się nad wnioskami o zmianę planu i udzielać odpowiedzi. Wśród interpelacji Piotr Tymiński apelował o naprawę jedni ul. Piaskowej w okolicy kapliczki św. Jana Nepomucena, a Ireneusz Jabłoński wnioskował o przegląd oczyszczalni przydomowych, argumentując, że przynajmniej 4 z nich już nie działają. Radni wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 przedstawionych przez Andrzeja Winnickiego dyrektora Zakładu Obsługi Szkół.

Przyjęto też protokół z poprzedniej sesji oraz przyjęto uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów przewodniczących i członków zarządu osiedla oraz sołtysów i rad sołeckich, ale o tym więcej w osobnym artykule już wkrótce.

Teksty przyjętych uchwał, jak zwykle będą publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Opłatek samorządowców

Ostatnią w 2014 roku sesję zakończył opłatek samorządowców, w którym obok burmistrza Choroszczy, kierownictwa Urzędu Miejskiego, radnych wzięli udział zaproszeni goście, w tym m.in. księża z parafii prawosławnej i z rzymskokatolickich, przedstawiciele choroszczańskiej spółdzielni mieszkaniowej, dyrektorzy SPP ZOZ im. dra S. Deresza i Domu Pomocy Społecznej oraz sołtysi z wielu miejscowości.

 

Zebrał i opracował

Wojciech Jan Cymbalisty

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Sesja pod znakiem budżetu na 2015 rok"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń