19 sty, 2015

Wybory do rad sołeckich oraz rad osiedli w gminie Choroszcz

Zamieszczony przez: admin w: KOMUNIKATY|MIASTO I GMINA

herb_choroszczyZgodnie z Uchwałą Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów przewodniczących i członków zarządu osiedli oraz sołtysów i rad sołeckich ustalono przeprowadzenie na terenie miasta i gminy wyborów przewodniczących i członków zarządów osiedla oraz sołtysów i rad sołeckich w terminie od 19 stycznia 2015 roku do 28 lutego 2015 roku.

Wyboru sołtysów i rad sołeckich dokonają zebrania wiejskie, a przewodniczących i członków zarządów osiedla zebrania mieszkańców miasta. Ustala się następujący tryb zwołania i przeprowadzenia zebrań, o których mowa wyżej:
1) zebranie zwołuje dotychczasowy sołtys w porozumieniu z radą sołecką oraz przewodniczący zarządu osiedla; w przypadku braku sołtysa zebranie zwołuje Burmistrz Choroszczy;
2) o zwołanym zebraniu informuje się mieszkańców poprzez rozplakatowanie informacji zawierających dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek dzienny w sposób zwyczajowo przyjęty. Rozplakatowanie informacji powinno nastąpić na 7 dni przed ustaloną datą zebrania;
3) zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez jego uczestników;
4) w porządku dziennym zebrania należy przewidzieć m. in.:
a) wybór przewodniczącego zebrania,
b) złożenie sprawozdań z działalności rad sołeckich, zarządów osiedla i sołtysa wsi
c) wybór komisji skrutacyjnej (do przeprowadzenia obliczenia wyników głosowania),
d) wybór sołtysa, przewodniczącego zarządu osiedla,
e) wybór rady sołeckiej, członków zarządu osiedla,
f) konsultacja z mieszkańcami projektu statutu.
5) uczestnicy zebrania w głosowaniu tajnym oddzielnie wybierają sołtysa oraz od 3 do 5 członków rady sołeckiej, przewodniczącego zarządu osiedla oraz od 5 do 10 członków zarządu osiedla;
6) tajne głosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki komisja skrutacyjna;
7) prawomocność zebrania wymaga udziału co najmniej 50% stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania;
8) zebranie zwołane w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę jego uczestników i może odbyć się ono w tym samym dniu, w którym został ustalony dla odbycia zebrania w pierwszym terminie;
9) treść pkt 7 i 8 powinna być zawarta w zawiadomieniu o terminie zwołanego zebrania.

HARMONOGRAM WYBORÓW w jednostkach pomocniczych (sołectwa , osiedla) – 2015 r.:

1.    Oliszki – świetlica wiejska    21.01.2015    18.00
2.    Gajowniki 22    22.01.2015    17.30
3.    Barszczewo – świetlica wiejska    22.01.2015    18.00
4.    Ogrodniki – świetlica w Barszczewie    27.01.2015    18.00
5.    Kruszewo- Szkoła Podstawowa w Kruszewie    23.01.2015 18.00
6.    Dzikie 30    23.01.2015    19.00
7.    Śliwno 34    23.01.2015    18.30
8.    Kościuki – świetlica wiejska    29.01.2015    18.00
9.    Łyski – świetlica wiejska    30.01.2015    18.00
10.    Sienkiewicze 14/1    30.01.2015    17.30
11.    Klepacze – Remiza OSP    30.01.2015    18.00
12.    Zaczerlany 36    05.02.2015    18.00
13.    Rogowo Majątek (Rogówek świetlica)    05.02.2015    18.00
14.    Jeroniki 10    06.02.2015    18.00
15.    Złotoria – Remiza OSP    06.02.2015    18.00
16.    Złotoria Kolonia 184    06.02.2015    18.30
17.    Złotoria Podlesie 181    06.02.2015    19.00
18.    Żółtki – świetlica wiejska    13.02.2015    17.30
19.    Babino 7    13.02.2015    18.00
20.    Ruszczany 16/1    19.02.2015    18.00
21.    Rogówek – świetlica wiejska    19.02.2015    17.30
22.    Porosły Kolonia- świetlica wiejska w Łyskach 19.02.2015  18.00
23.    Rogowo – świetlica wiejska    24.02.2015    18.00
24.    Rogowo Kolonia 14    24.02.2015.    17.00
25.    Izbiszcze – świetlica wiejska    21.02.2015    18.00
26.    Konowały – świetlica wiejska    21.02.2015    17.45
27.    Pańki – świetlica wiejska    21.02.2015    17.30
28.    Krupniki- Izba Rolnicza w Porosłach    26.02.2015    17.00
29.    Czaplino 33    27.02.2015    18.00
30.    Porosły – Izba Rolnicza w Porosłach    27.02.2015    17.00
31.    Mińce 12    27.02.2015    17.30
32.    Osiedle Nr 1    – Zespół Szkół 04.02.2015 17.30
33.    Osiedle Nr 2- Remiza OSP w Choroszczy    05.02.2015    17.30
34.    Osiedle Nr 3  -MGCK w Choroszczy 12.02.2015 17.00

Urząd Miejski w Choroszczy

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Wybory do rad sołeckich oraz rad osiedli w gminie Choroszcz"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń