03 lut, 2015

IV sesja Rady Miejskiej

Zamieszczony przez: admin w: EDUKACJA|GOSPODARKA, FINANSE|MIASTO I GMINA

SONY DSC

29 stycznia w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Obrady prowadziła przewodnicząca Rady – pani Beata Marlena Jeżerys. Sesję rozpoczęła minuta ciszy, w której radni, burmistrz, sołtysi i  wszyscy zgromadzeni uczcili pamięć zmarłego w styczniu śp. Piotra Tymińskiego – radnego wielu kadencji, społecznika, przewodniczącego zarządu osiedla nr 2 w Choroszczy, filantropa i pomysłodawcy wielu przedsięwzięć prospołecznych. Zaangażowanego w restaurację choroszczańskiego cmentarza parafialnego, w odbudowę gniazda bocianiego przy ul. Piaskowej, wieloletniego zwolennika uruchomienia linii 103 oraz jej przedłużenia do ul. Piaskowej czy gazyfikacji Choroszczy. Podczas obrad radni zajęli się głównie uchwałami dotyczącymi reorganizacji szkół w naszej gminie. Mianowicie zamiarem przekształcenia szkół w Kruszewie i Złotorii w filie szkoły podstawowej w Choroszczy oraz włączenia ich do Zespołu Szkół w Choroszczy.

Obradom towarzyszyła gorąca dyskusja, a niektórzy radni wyciągali daleko idące wnioski, jakoby cała reorganizacja prowadziła do niechybnej likwidacji szkół oraz sprzedania budynków szkolnych za marne grosze. Dyskusji przyglądała się aktywnie duża grupa rodziców dzieci z kruszewskiej szkoły, wyrażając swoją dezaprobatę gwizdami, okrzykami oraz sygnałówkami. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński po raz kolejny zapewnił że przekształcenie pozwoli na utrzymanie szkół wiejskich w gminie oraz wynikające z przekształcenia oszczędności.

Burmistrz zaznaczył też, że reorganizacja uchroni szkoły przed ich likwidacją. Udało nam się dotrzeć do danych ukazujących koszty działania szkół w Kruszewie i Złotorii – koszt funkcjonowania każdej z nich w ubiegłym roku szkolnym przekroczył nieznacznie milion złotych. Po przeliczeniu wydatków na ucznia sumy wyglądają następująco – w nawiasie podano wydatki bez uwzględnienia oddziałów przedszkolnych:

SP Choroszcz – 6 718,83 (6 704,38)

SP Złotoria –  14 480,38 (17 168,22)

SP Kruszewo – 18 746,71 (26 112,60)

Podczas głosowania połowa z 14 radnych zgodziła się z decyzją burmistrza, 4 było przeciw a 3 wstrzymało się. W ten sposób przyjęto uchwałę rozpoczynającą procedurę przekształcania szkół w Choroszczy, Kruszewie i w Złotorii. Warto dodać, iż podczas głosowania pakietu uchwał dotyczących gminnej oświaty, radni podjęli także decyzję o stopniowym zamknięciu choroskiego liceum ogólnokształcącego poprzez brak naboru na następne lata szkolne. Obecnie w liceum uczy się 31 osób, w tym 16 w klasie maturalnej, 8 w drugiej a tylko 7 w pierwszej. Zmiany mają pomóc w uzyskaniu oszczędności, mają ułatwić zarządzanie, zmniejszyć koszty administracyjne oraz wesprzeć proces przepływu kadry między placówkami w przypadku zastępstw, a jednocześnie szkoły filialne mają zachować dotychczasowe tradycje i być ważnymi ośrodkami animującymi życie lokalnych środowisk.

Zmianą, jaką ucieszy młodych łyżwiarzy jest nowy regulamin obiektu Orlik i cennik Białego Orlika. Z opłat wstępu zostali zwolnieni użytkownicy do 16 roku życia.

Radni uchwalili zmianę statutu i nazwy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy. Do zadań Centrum dodano zakres związany m.in. ze sportem. Nowa nazwa Centrum to Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Dokonano też kosmetycznych zmian statutu gminy Choroszcz.

Dokonano bieżących zmian budżetu. Po zmianach planowane są dochody w kwocie 36 038 882 zł (w tym dochody bieżące – 35 176 022 zł, dochody majątkowe – 862 860 zł). Wydatki mają wynieść 31 169 338 zł (w tym: wydatki bieżące – 29 265 572 zł, wydatki majątkowe – 1 903 766 zł). Kwotę w wysokości 4 869 544 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek, na spłatę przeznaczone zostały też wolne środki w wysokości 978 466 zł.

Gmina Choroszcz zobowiązała się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Czaplino, Czaplino Kolonia, Mińce, Ogrodniki do kwoty 30 000 zł.

Rada zaakceptowała wybór Delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi oraz znowelizowała uchwałę dotyczącą opłat za odbiór odpadów komunalnych. Opłaty się nie zmieniają, a konieczność nowelizacji wynikała ze zmiany ustawy.

W związku z trwającymi w ostatnich dniach wyborami sołecki burmistrz Robert Wardziński pogratulował wszystkim nowo wybranym sołtysom i zapewnił, że Urząd Miejski będzie wspierał wybranych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, aby zdynamizować proces inwestycji z funduszy sołeckich.

Wśród wolnych wniosków dużą uwagę zebranych skupił wniosek mieszkanki Barszczewa, która wniosła o sprawdzenie obecnej numeracji, bo utrudnia ona szybkie dotarcie kurierów i służb porządkowych. Uproszczenie numeracji – np. poprzez wprowadzenie nazw ulic zapewne poprawiłoby sytuację, ale wiązałoby się z zaistnieniem przez pewien czas utrudnień wynikających ze zmian adresów. W trakcie debaty okazało się, że w podobnej sytuacji są też inne miejscowości – Porosły, Krupniki, Oliszki, Sienkiewicze czy Złotoria. Burmistrz zaznaczył, że przyjrzy się zagadnieniu.

Obecnie większość z uchwał czeka na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wejdą one w życie 14 dni po opublikowaniu.

red.

fot. Damian Gawryluk

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "IV sesja Rady Miejskiej"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń