18 mar, 2015

Badania statystyczne GUS-u w Gminie Choroszcz

Zamieszczony przez: admin w: KOMUNIKATY|KRAJ|MIASTO I GMINA

logoInformujemy Mieszkańców naszej Gminy, że jak co roku, Główny Urząd Statystyczny przystępuje do realizacji badań ankietowych na terenie województwa podlaskiego, w tym także na terenie naszej Gminy. Badania ankietowe prowadzone przez GUS są badaniami reprezentacyjnymi. Co oznacza, że są nimi objęte wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne, które w badaniach reprezentować będą całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców, ważne jest, aby osoby, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, zechciały wziąć w nich udział i udzielić rzetelnych oraz wyczerpujących informacji. Uzyskanie kompletnych danych pozwoli na opracowanie pełnych i rzetelnych informacji o warunkach życia ludności oraz o stanie rolnictwa w województwie podlaskim. Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można znaleźć na Portalu Informacyjnym GUS: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2015/index.html.

W 2015 roku są realizowane następujące społeczne badania ankietowe:

BAEL – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności – realizowane w każdym miesiącu

BGD – Budżety Gospodarstw Domowych – realizowane w każdym miesiącu

BSS – Badanie Spójności Społecznej – realizowane w lutym, marcu, kwietniu

DS-58 – Uczestnictwo Ludności w Kulturze – realizowane w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku

EU-SILC – Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności – realizowane w maju, czerwcu, lipcu

KGD – Kondycja Gospodarstw Domowych (postawy konsumentów) – realizowane w każdym miesiącu

PKZ – Uczestnictwo Mieszkańców Polski (rezydentów) w Podróżach – realizowane w styczniu, kwietniu, lipcu, październiku

SSI – Wykorzystanie Technologii Informacyjno-Telekomunikacyjnych w Gospodarstwach Domowych – realizowane w kwietniu, maju

ZD-C – Badanie Organizacji i Rozkładu Pracy – realizowane w kwietniu, maju, czerwcu

W 2015 roku rolnicze badania ankietowe będą prowadzone według następującego harmonogramu:

– badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego: 2-20 III, 1 VI-10 VII, 1-21 XII

– czerwcowe badania rolnicze: 1 IV-10 VII;

– badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej: 1 VI-10 VII, 1-21 XII;

– ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym: 16-30 VII;

– badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku: 13-26 VIII;

– badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych: 3-20 XI;

Ponadto rzeczoznawcy rolni będą realizować:

– badanie plonów zbóż ozimych: 15 VI-6 VII;

– badanie plonów ziemniaków: 10-26 VIII

Badania te przeprowadzane są przez ankieterów – metodą wywiadu bezpośredniego lub teleankieterów – metodą wywiadu telefonicznego. Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez Respondentów, w przypadku badań z zakresu rolnictwa, GUS wprowadził możliwość samodzielnego wypełniania ankiet przez internet. Na stronie internetowej: www.stat.gov.pl zamieszczona zostanie aplikacja do wprowadzania danych oraz szczegółowa procedura postępowania. We wszystkich badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną obowiązuje bezwzględnie przestrzegana tajemnica statystyczna. Oznacza to, że dane indywidualne uzyskane w trakcie badań mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych. Ankieterzy statystyczni, podobnie jak wszyscy pracownicy statystyki publicznej, zobowiązani są, pod rygorem odpowiedzialności karnej, do zachowania w tajemnicy pozyskanych danych. W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji. Każdy ankieter odwiedzający wylosowane gospodarstwo domowe lub rolne w województwie podlaskim posiada imienną legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku oraz upoważnienie do zbierania danych. Ponadto, tożsamość ankieterów można zweryfikować dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Białymstoku, pod nr tel.: 85 749 77 44. Dane zebrane w trakcie badań są upowszechniane na stronie internetowej GUS oraz w Banku Danych Lokalnych, a także w formie publikacji papierowych.

Plakat_ankietowe-badania-rolnicze-GUS-2015Plakat_ankietowe-badania-społeczne-GUS-2015

info: UM

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Badania statystyczne GUS-u w Gminie Choroszcz"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń