05 Maj, 2015

VII Sesja Rady Miejskiej – zaproszenie

Zamieszczony przez: admin w: KOMUNIKATY|MIASTO I GMINA

herb_choroszczyInformuję, że w Sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy ul. Sienkiewicza 29 w dniu 12 maja 2015 r. o godz. 12.00 odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego w okręgu Nr 2 w Choroszczy.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu liczbowego i osobowego Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa Rady Miejskiej w Choroszczy.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2015 r. na dofinansowanie opracowań dokumentacji projektowych na przebudowę z rozbudową dróg powiatowych położonych na terenie gminy Choroszcz.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Choroszcz na lata 2015 — 2023”.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Choroszcz.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Klepaczach.

12. Rozpatrzenie odwołania od stanowiska Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie utworzenia sołectwa Turczyn.

13. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień za 2014 r.

14. Przedstawienie sprawozdania Kierownika M-G OPS w Choroszczy z działalności za rok 2014.

15. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.

16. Przedstawienie sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego w Choroszczy w zakresie realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

17. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza o realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.

18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

19. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

20. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

21. Interpelacje i wnioski radnych.

22. Zapytania i wolne wnioski.

23. Zakończenie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "VII Sesja Rady Miejskiej – zaproszenie"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń