21 paź, 2010

M-GCK dla dzieci i młodzieży

Zamieszczony przez: admin w: KULTURA|MIASTO I GMINA

Warsztaty ceramiczne podczas ferii letnich; foto: P. WaczyńskiW Choroszczy jest miejsce, gdzie młodzi ludzie mogą w miły i twórczy sposób spędzić wolny czas. Miejsko-Gminne Centrum Kultury prowadzi szereg zajęć dla dzieci i młodzieży, które pozwalają im odkryć i rozwijać swoje pasje. Wśród nich są: zajęcia plastyczne, taneczne (taniec towarzyski i nowoczesny), lekcje gry na pianinie, Chór Miejski i Chór A’capella oraz zespoły ludowe.

Odbywają się one w budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy. Ponadto M-GCK animuje czas dzieciom i młodzieży we wsiach z gminy Choroszcz: w Klepaczach i Żółtkach, gdzie funkcjonują świetlice. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w kameralnych grupach – pod okiem doświadczonych instruktorów. Odbywają się popołudniami, kiedy dzieci kończą szkołę i mają wolny czas.

M-GCK oferuje też sobotnie zajęcia biblioteczne dla najmłodszych – głównie o profilu plastycznym. W Bibliotece Publicznej działa też czytelnia internetowa Ikonka, gdzie dzieci chętnie i bezpłatnie korzystają z internetu. Młodzież przychodzi też do Centrum Kultury, aby po lekcjach pograć w ping ponga oraz piłkarzyki.

Poniżej znajduje się szczegółowa oferta cotygodniowych zajęć w M-GCK:

1) Zajęcia plastyczne
– bezpłatne zajęcia plastyczne prowadzone przez wykwalifikowaną instruktorkę Monikę Tekielską. W ich trakcie dzieci i młodzież poznają podstawy rysunku i malarstwa. Zajęcia prowadzone są w urozmaicony sposób z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych. Efekty pracy można zobaczyć na stronie www.kolorki-moniki.blogspot.com. W zajęciach uczestniczą 24 osoby – 14 w grupie młodszej i 10 w grupie starszej.

2) Nauka gry na pianinie
– prowadzona przez doświadczonego nauczyciela Michała Szymczuka. Podczas lekcji dzieci rozpoczynają swoją pierwszą przygodę z muzyką klasyczną i szkolą swoje umiejętności. W trakcie lekcji nauczyciel realizuje program szkoły muzycznej. Są to głownie zajęcia praktyczne z elementami teorii. Wielu uczniów – po zakończeniu kursu – dostaje się do szkół muzycznych w Białymstoku. Nauki gry na pianinie uczy się obecnie 18  osób w wieku od 6 do 16 lat. Uczniowie występują podczas koncertów z okazji różnych imprez: Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dni Choroszczy, wigilii itp. Dwa razy do roku dają też koncerty dla swoich rodziców.

3) Chór Miejski w Choroszczy – pod dyrekcją Jerzego Tomzika. W jego skład wchodzą dzieci, młodzież oraz osoby dojrzałe. Chórzyści dwa razy w tygodniu uczą się podstaw śpiewu oraz właściwej prezencji na scenie. Wykonują repertuar głównie rozrywkowy – zarówno klasykę, jak i mniej znane utwory. Chór koncertuje m.in. podczas Dni Choroszczy, uroczystości z okazji świąt narodowych odbywających się w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy, podczas Dnia Edukacji Narodowej i in. Chór nagrał dwie płyty: „Choroszcz ma 500 lat” (z okazji 5oo. Rocznicy nadania praw miejskich Choroszczy) oraz „Cudownym Rodzicom” (nagrana z okazji Święta Matki). Nagrał też teledysk do piosenki „Choroszcz ma 500 lat”.

4)  Chór A’capella dorosłych
– nowy chór w Choroszczy powstał w 2010 r. Jego dyrygentką jest absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina – Małgorzata Olechno. Chór cały czas powiększa się i robi duże postępy. Śpiewa repertuar wielogłosowy, bez akompaniamentu. Jego premierowy występ miał miejsce podczas II Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej w Choroszczy i został bardzo dobrze przyjęty.

5) Taniec towarzyski – tańca towarzyskiego uczą się zarówno dzieci, jak i dorośli. Szkoli je doświadczony instruktor tańca – Jacek Maciejczuk. Najmłodsi adepci odnoszą duże sukcesy: w 2010 r. zwyciężyli w Turnieju Tańca o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku (luty) oraz w turnieju tańca w Hajnówce (maj), gdzie trzy razy zdobyli pierwsze miejsce. Obecnie w kursie tańca towarzyskiego dla dzieci uczestniczy 13 osób.

6) Taniec nowoczesny – kurs tańca nowoczesnego prowadzi wykwalifikowana instruktorka Katarzyna Jańczuk. W grupie starszej tańca uczy się 15 osób, w grupie średniej – 16 osób, zaś w młodszej – 13 osób. Pod opieką Katarzyny Jańczuk działa Formacja Taneczna „4Fun”, która nieustannie doskonali swoje umiejętności i odnosi wiele sukcesów w regionie, np. III miejsce na Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Wasilkowie (2009 r.) – oraz daje występy np. podczas finałów WOŚP, z okazji Dni Choroszczy, na Karnawale Tanecznym w Białymstoku. W 2010 r. Formacja wzięła udział w prestiżowych 8. Europejskich Warsztatach Tanecznych organizowanych przez Egurrola Dance Studio w Warszawie.

7) Klepaczanki, Narwianki – pod opieką dyrektora M-GCK Romualda Ożlańskiego działają też folklorystyczne zespoły Narwianki z Kruszewa i Klepaczanki z Klepacz. Zespoły dają liczne koncerty podczas imprez miejscowych i regionalnych: np. podczas Jarmarków Dominikańskich, Dni Ogórka; promują miasto i gminę Choroszcz w telewizji (nagrania dla TVP3 Białystok oraz TV Trwam). Startują też w przeglądach kolędniczych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, gdzie są doceniane przez jurorów. Zespoły koncertują też zagranicą – uczestniczą w Festiwalu Śladami Kultury Polskiej w Krasławiu na Łotwie (2009, 2010). W obu zespołach śpiewa obecnie po 10 wokalistów i wokalistek.

8 Próby zespołów muzycznych – w budynku M-GCK pod opieką instruktorów odbywają się próby zespołu muzycznego Nervovoohoży.

9) Zajęcia w świetlicach w Klepaczach i Żółtkach – prowadzone przez instruktorkę Urszulę Wróblewską. Raz w tygodniu w Żółtkach i dwa razy w Klepaczach – dzieci spotykają się na zajęciach plastycznych. Uczestniczy w nich grupa ok. 30 dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci ze szkoły podstawowej.

Oprócz cotygodniowych zajęć, w M-GCK organizowane są niezwykle atrakcyjne ferie zimowe i letnie. W ich trakcie młodzi ludzie uczestniczą w wycieczkach, ogniskach, mini-zawodach sportowych, wyjazdach do kina, teatru, basenu czy Fikolandu. W tym roku dzieci wyjeżdżały m.in. na wycieczkę do Białowieży, do Centrum Ludwika Zamenhoffa, uczestniczyły w warsztatach ceramicznych w Pracowni „Lipowa” oraz obejrzały spektakl w Białostockim Teatrze Lalek. Przez cały czas miały zapewnioną profesjonalną opiekę pedagogów i instruktorów oraz pyszne posiłki.

Z okazji okolicznościowych świąt i wydarzeń w Centrum Kultury odbywają się imprezy skierowane do najmłodszych: andrzejki, mikołajki, choinki czy Dzień Matki. W ich trakcie organizowane są dyskoteki, występy pianistów i wokalistów, poczęstunki i zabawy. Tradycją jest też Dzień Dziecka na Błoniach Jana Pawła II, organizowany wspólnie z Parafią w Choroszczy. Z tej okazji na placu za kościołem dzieci wspólnie z rodzicami uczestniczą w różnorodnych grach, konkursach i zabawach. W tym roku była Bajkowa Ciuchcia, koncerty, występ teatru Co Nieco oraz małe zawody sportowe.

Starsza młodzież może również oglądać ciekawe i wartościowe filmy na dużym ekranie. W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury działa bowiem Dyskusyjny Klub Filmowy „Fabryka Moesa”. Zrzesza on miłośników ambitnego kina. Projekcje ciekawych, często mało znanych filmów odbywały się w hallu dwa razy w miesiącu; poprzedzają je prelekcje, a po projekcjach odbywają się spontaniczne, interesujące dyskusje.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy jest otwarte na współpracę z młodymi twórcami. Promuje ich twórczość np. poprzez organizowanie wystaw fotografii oraz koncertów muzycznych. W tym roku w galerii M-GCK mogliśmy oglądać wystawę fotografii, których współautorką była młoda choroszczanka Ewelina Gromadecka oraz wystawę fotografii Tomasza Gogola – „Ćmienie”, która zdobyła bardzo pozytywne recenzje w lokalnych mediach.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury uczestniczy też w projekcie „Poznajmy się”, który powstał w ramach unijnego programu „Młodzież w działaniu”. Grupa 12 młodych ludzi z Choroszczy – głównie uczniów z miejscowego Gimnazjum – stara się zmienić negatywny stosunek wobec osób wykluczonych społecznie, które żyją obok nas; zwalcza stereotypowe nastawienie wobec m.in. osób innego wyznania, osób chorych psychicznie, osób w podeszłym wieku czy pochodzących ze wsi. Młodzież uczestniczy w organizowanych przez M-GCK szkoleniach z zakresu dziennikarstwa. Potem sporządzi cykl reportaży o placówkach zamieszkałych przez osoby wykluczone społecznie z terenu gminy (Monar, Dom Pomocy Społecznej, Szpital Psychiatryczny), o parafiach rzymskokatolickich i prawosławnej oraz o każdej wsi z gminy Choroszcz. Będą one publikowane na łamach „Gazety w Choroszczy” oraz na stronie internetowej „Gazety w Choroszczy” w specjalnie wydzielonej zakładce. Równolegle młodzież będzie prezentować swój dorobek podczas wystaw. Projekt rozpoczął się 1 września 2010 r. Zakończy się 1 lipca 2011 r.

Projekt „Poznajmy się” jest tylko jednym z wydarzeń realizowanych w oparciu o fundusze pozyskane z Unii Europejskiej. Miejsko-Gminne Centrum Kultury aktywnie zdobywa środki na swoją działalność z zewnątrz. Dzięki pieniądzom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 LEADER udało się zakupić ludowym zespołom śpiewaczym Klepaczankom i Narwiankom regionalne stroje ludowe oraz zakupić akordeon. Z kolei projekt „Roztańczona Choroszcz” z Programu “Równać Szanse” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pozwoli młodzieży z zespołów tańca współczesnego z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy przejść cykl warsztatów z autorytetami w dziedzinie tańca. Cykl warsztatów zostanie zwieńczony festiwalem tańca w ramach XXX Dni Choroszczy.

M-GCK stara się też o pieniądze na organizację imprez: Międzynarodowego Dnia Ogórka w Kruszewie – Festiwal Kultur Małe Ojczyzny, Festiwalu kapel podwórkowych w ramach XXII JARMARK DOMINIKAŃSKIEGO (oba z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 LEADER) oraz II Jam Session w Stajni (z konkursu granatowego „Żubr Budzi Podlasie”). M-GCK chce też – w oparciu o fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wydać książkę p.t. „Wspomnienia o Choroszczy” zawierającą opowieści dotyczące historii miasta i gminy Choroszcz autorstwa znawców historii regionalnej m. in. Jana Adamskiego, Józefa Waczyńskiego, Janusza Koronkiewicza. Z kolei dzięki pieniądzom z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności możliwa będzie realizacja projektu „Codzienność nieznana, w którym weźmie udział młodzież z Choroszczy. Będzie ona uczestniczyć w cyklu plenerów fotograficznych pod okiem specjalistów z Podlaskiego Stowarzyszenia Fotograficznego. Podczas spotkań zajmie się uwiecznieniem Choroszczy w jej „niecodziennych” punktach. Projekt zwieńczy poplenerowa wystawa fotografii.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury jest miejscem, w którym młodzież nie tylko spędza wolny czas, ale też odkrywa i rozwija swoje talenty. Dlatego jako jedna z pierwszych instytucji w województwie podlaskim – obok Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” na Politechnice Białostockiej – znalazło się na ogólnopolskiej liście Miejsc Odkrywania Talentów. Lista miejsc odkrywania talentów promuje instytucje i organizacje wspierające uzdolnienia dzieci i młodzieży. Umieszczenie na mapie jest ściśle związane z przyznaniem tytułu „Miejsce Odkrywania Talentów” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2010/2011 Rokiem Odkrywania Talentów. Miejsko-Gminne Centrum Kultury – pomimo funkcjonowania w bardzo trudnych warunkach: braku specjalistycznych pomieszczeń na zajęcia taneczne, muzyczne i plastyczne – robi wszystko, aby takie talenty w naszym mieście odkrywać, rozwijać i promować. (IH)

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "M-GCK dla dzieci i młodzieży"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń