25 Mar, 2011

Sesja Rady Miejskiej we wtorek

Zamieszczony przez: admin w: MIASTO I GMINA

Radni, fot: Izolda HukałowiczW najbliższy wtorek 29 marca w remizie OSP odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. W trakcie obrad poruszana będzie m.in. kwestia powstania Grupy Inicjatywnej powołanej w celu odłączenia sołectw Porosły, Porosły – Kolonia, Krupniki i Łyski od Choroszczy i przyłączenia ich do Białegostoku. Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się o godz. 9.00.

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Choroszczy:    
 
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Wystąpienie przedstawiciela Związku Młodzieży Wiejskiej odnośnie założeń projektu „PIIES”.
7. Przedstawienie informacji o powołaniu Grupy Inicjatywnej powołanej w celu odłączenia sołectw Porosły, Porosły – Kolonia, Krupniki i Łyski od Gminy Choroszcz i przyłączenia do m. Białystok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Białostockiemu.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na dostarczanie wody i odprowadzanie  ścieków.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Choroszcz.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
19. Przedstawienie sprawozdania z działalności MG OPS w Choroszczy za rok 2010.
20. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza o realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2010.
21. Przedstawienie informacji Burmistrza o realizacji programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2010.
22. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza o realizacji zadań przez kluby sportowe w roku 2010.
23. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza o realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Gminy  Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
24. Zapytania i wolne wnioski.
25. Zakończenie obrad Sesji.

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Sesja Rady Miejskiej we wtorek"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń