14 wrz., 2011

KRUS informuje o zmianach…

Zamieszczony przez: admin w: KOMUNIKATY|KRONIKA WIEJSKA

Zmieniły się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent oraz wysokość jednorazowego odszkodowania

 

 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2011 r., które wyniosło 3.366 zł 11 gr – od dnia 1 września 2011 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Aktualne uregulowania:

–     30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 1.009 zł 90 gr – przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie prawa do renty socjalnej,

–     70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.356 zł 30 gr – przychody przekraczające tę kwotę powodują zmniejszenie emerytur, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych,

–     130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 4.376 zł 00 gr – przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych.

 

Ponadto, na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2011 r. (Dz.U. nr 175, poz. 1043) z dniem 9 września 2011 r. zostało podwyższone jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową. Nowe kwoty odszkodowań:

  1. 550 zł – za każdy procent uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej;
  2. 11.000 zł – z tytułu orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej;
  3. 550 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było odszkodowanie;
  4. 55.000 zł z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego, zwiększone o kwotę 11.000 na drugiego i każdego uprawnionego, jeżeli do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko/dzieci/bądź tylko dzieci;
  5. 27.500 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawnieni są tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci zmarłego oraz 11.000 z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego następnego uprawnionego;
  6. 11.000 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania równocześnie z małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są inni członkowie rodziny, każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszkodowania przypadającego małżonkowi lub dzieciom.

 

O wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data prawomocnego orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej Kasy. Orzeczenie lekarza rzeczoznawcy staje się prawomocne po upływie 14 dni od jego doręczenia, jeśli nie zostało ono zaskarżone. Orzeczenie komisji lekarskiej Kasy jest ostateczne, ponieważ nie przysługuje od niego odwołanie i staje się prawomocne w dniu jego wydania. W przypadku ustalania związku przyczynowo-skutkowego zgonu z wykonywaną pracą rolniczą, o wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data opinii lekarza inspektora orzecznictwa lekarskiego Kasy ustalającego ten związek.

 

Natomiast o wysokości jednorazowego odszkodowania w przypadku wypadku śmiertelnego, gdy zgon nastąpił w dacie zdarzenia decyduje data zgonu.

 

Iwona Nagórka

Inspektor

OR KRUS w Białymstoku

 

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń

 z ubezpieczenia społecznego rolników

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno – rentowego

 

stan na dzień

01.09.2011 r.

1.   emerytura i renta podstawowa2.   dodatek pielęgnacyjny3.   dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego4.   dodatek kombatancki5.   dodatek z tytułu tajnego nauczania6.   dodatek kompensacyjny

7.   dodatek dla sieroty zupełnej

8.   świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby

wojskowej, nie więcej niż

9.   świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż

10. ryczałt energetyczny

11. dodatek dla osoby, która ukończyła 100 lat

– urodzonej do 28.02.1911 r.

– urodzonej po 28.02.1911 r.

12. zasiłek pogrzebowy

13. wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie

lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno – rentowego:

30%

70%

130%

728 zł 18 gr

186 zł 71 gr

280 zł 07 gr

186 zł 71 gr

186 zł 71 gr

 28 zł 01 gr

350 zł 94 gr

186 zł 71 gr

186 zł 71 gr

 146 zł 40 gr

2.716 zł 71 gr

2.822 zł 66 gr

4.000 zł 00 gr

1.009 zł 90 gr

2.356 zł 30 gr

4.376 zł 00 gr

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego

 

stan na dzień

09.09.2011 r.

1.  zasiłek chorobowy za 1 dzień2.  zasiłek macierzyński3.  jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu      10 zł 00 gr2.912 zł 72 gr550 zł 00 gr

 

 

 

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "KRUS informuje o zmianach…"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń